Кабінет Міністрів (Уряд) України

Кабінет Міністрів (Уряд) України – центральний колегіальний орган державної виконавчої влади, підпорядкований Президентові України і відповідальний перед ним. Згідно з Конституцією України та Конституцій ним Договором Президент призначає Прем’єр – Міністра України і формує новий склад Уряду у місячний строк після вступу на посаду або з дня відставки попереднього Уряду. До складу К. М. У., крім Прем’єр Міністра, входять віце-прем’єр-міністри, міністри та керівники інших центральних органів державної виконавчої влади України.

У двомісячний строк від дня сформування К. М. У. представляє на розгляд Верховної Ради України Програму своєї діяльності. У разі незгоди з поданою Програмою Верховна Рада може виразити К і М. У. недовіру, що тягне за собою його відставку. Компетенція К. М. У. полягає у здійсненні державної політики економічного і соціального розвитку країни, забезпеченні прав і свобод людини, законності й право порядку, національної безпеки і обороноздатності, зовнішніх зв’язків України. У межах своїх повноважень К. М. У. спрямовує і координує роботу міністерств, інших підпорядкованих йому центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими для виконання на всій території України. Конституція України передбачає врегулювання структури, компетенції та порядку діяльності К. М. У. окремим Законом про К. М. У.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кабінет Міністрів (Уряд) України - Довідник з правознавства