Державне регулювання сільського господарства

Державне регулювання сільського господарства – сукупність економіко – правових заходів, спрямованих на формування ринкових відносин (роздержавлення, приватизацію, розвиток конкуренції, підприємництва тощо), пріоритетність соціального розвитку села і рівноправність усіх форм господарювання з метою вдосконалення організації, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Суб’єктами Д. р. с. г. та інших галузей агропромислового комплексу України є: орган законодавчої влади держави – Верховна Рада України;, органи

державної виконавчої влади – Президент України як глава держави і глава виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, державна адміністрація; надвідомчий надзвичайний орган – Надзвичайна комісія з питань агропромислового комплексу України; органи державної виконавчої влади галузевої компетенції; органи державної виконавчої влади міжгалузевої компетенції;. органи місцевого та регіонального самоврядування. Форми їх діяльності – правотворча, правоохоронна, правозастосувальна та організаційна. До методів Д. р. с. г. та інших галузей АПК належать переконання, дозвіл, примус і рекомендування. Основні їх функції – організаційна, координаційна і контрольна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державне регулювання сільського господарства - Довідник з правознавства
 »