КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

Урок 32. КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

Мета: навчити учнів розрізняти квадрат за істотними ознаками; вчити обчислювати периметр квадрата; розвивати пізнавальну активність, уміння спостерігати і порівнювати, робити висновки, висловлювати власну думку; виховувати культуру розумової праці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 45, завдання 257; 258)

Завдання 257

– Прочитайте вираз, відповідь якого записана однаковими цифрами; у відповіді є цифра 5; відповідь записана парними цифрами.

Завдання 258

– Розкажіть, яку задачу склали. Прочитайте розв’язання.

2. Аналіз самостійної роботи

3. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

36 ? ? 15 ? ? 24 ? ?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як знайти периметр квадрата.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 45)

Завдання 259. Колективне опрацювання матеріалу

– Знайдіть прямокутники, в яких усі сторони рівні.

– Прямокутник, у якого всі сторони рівні,- це квадрат.

– Розкажіть про квадрат. (У квадрата чотири вершини, чотири сторони, чотири кути.)

– Скільки кутів і сторін у квадрата? (По чотири.)

Завдання 260

Учні будують у зошиті квадрат зі стороною 3 см. Знаходять його периметр. Учитель звертає увагу, що периметр квадрата обчислюється так:

Р = а + а + а + а.

Завдання 261. Коментоване розв’язання кругових прикладів

Учитель звертає увагу на те, яким чином виконуються обчислення.

Завдання 262

Учні з місця складають задачу за малюнком. Під час повторення умови один учень креслить схему і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання. Учитель перевіряє.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра “Істинне – хибне”

– Які твердження правильні?

– Будь-який квадрат – це прямокутник.

– Будь-який прямокутник – це квадрат.

– Будь-який чотирикутник – це багатокутник. (Правильні – перше і третє твердження.)

2. Складання і розв’язування задач за коротким записом

– Порівняйте задачі.

КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

3. Знаходження значень виразів зі змінною

– Знайдіть значення виразу:

– 17 – (в – 4), якщо в = 11; 12; 10.

– 24 – (а + 2), якщо а = 2; 10; 12.

4. Офтальмологічна пауза

5. Додаткові вправи (с. 46)

– Заповніть таблицю.

14

5

6

7

8

9

– Петрик, Андрій і Романко – брати. Петрику і Романкові разом 8 років, а Андрію і Романкові разом 10 років. Хто з дітей найстарший, якщо Романко наймолодший? (Найстарший – Андрій.)

– За схемою КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА доберіть такі числа, щоб рівність була правильною. Запишіть 5 таких рівностей. (10 – 5 = 5; 11 – 6 = 5; 12 – 7 = 5; 13 – 8 = 5; 14 – 9 = 5)

– Побудуйте прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина 6 см. Проведіть у ньому 2 відрізки так, щоб утворилися квадрати. Знайдіть суму периметрів цих квадратів. (Р = 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 = 20 см)

– У класі 30 учнів. На урок образотворчого мистецтва фарби принесли 18 учнів, а олівці – 20 учнів. Скільки учнів принесли на урок і олівці, й фарби? (18 + 20 – 30 = 8)

– Доберіть числові дані. Складіть і розв’яжіть задачі за короткими записами. Зробіть короткі записи обернених задач до обох поданих.

КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Чого навчалися на уроці?

– Яке завдання здалося найцікавішим?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 45, завдання 263; 264.


КВАДРАТ. ПЕРИМЕТР КВАДРАТА - Плани-конспекти уроків по математиці