Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942-949)

Тема. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942-949).

Мета. Ознайомити учнів із множенням складених іменованих чисел на двоцифрові числа; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження числа за двома різницями, порівнювати їх умови і розв’язання; вчити записувати периметр і площу квадрата у загальному вигляді; закріплювати вміння розв’язувати

задачі на знаходження числа за його дробом.

Обладнання. Гра “Сходинки”; таблиця “Множення іменованих чисел на двоцифрові числа”; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Усні обчислення.

А) Гра “Сходинки”.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розвязування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942 949)

У грі можуть брати участь 2 учні, а можуть – 2 команди. Обчислення одночасно починають із найнижчої сходинки. Хто першим запише відповідь під найвищою сходинкою, той переміг.

Б) Задачі.

– Сторона квадрата 9 м. Знайти периметр і площу квадрата (36 м; 81 м2)

– Довжина прямокутника 10 м, ширина – 8 м. Знайти

периметр і площу прямокутника. (36 м, 80 м2)

– Площа прямокутника 90 м2, ширина 5 м. Яка довжина цього прямокутника? (18 м)

– Площа квадрата 36 м2. Знайти периметр квадрата. (24 м)

– Периметр квадрата 28 м. Знайти площу квадрата. (49 м2)

2. Завдання для опитування учнів.

А) Двоє покупців купили тканину за однаковою ціною: перший – 6 м, другий – 4 м. Перший покупець заплатив на 200 грн більше. Скільки грошей заплатив за свою покупку кожен покупець? ( Відповідь: 600 грн, 400 грн.)

Вказівка (для учнів з початковим рівнем знань). Чому перший покупець за тканину заплатив на 200 грн більше? На скільки метрів більше тканини купив перший покупець?

Б) Обчислити.

624 – 73 (= 45552); 908 – 29 (= 26332).

Додаткове завдання. Сума двох чисел 100, причому одне з них на 20 більше від другого. Знайти ці числа. (40 і 60)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення нового матеріалу (за таблицею).

Зразок запису: 7 ц 8 кг – 45 = 318 ц 60 кг

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розвязування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942 949)

2. Закріплення вивченого.

А) Усне виконання завдання № 943.

Б) Письмове виконання вправи № 944.

Перший вираз учні обчислюють колективно (із записом на дошці), другий – з коментуванням, решту – самостійно.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв’язування і порівняння задач № 945 (1, 2).

Учитель разом з учнями складає і заповнює таблицю для першої задачі, після чого сильніші учні розв’язують задачу самостійно і пробують скласти таблицю для другої задачі. З рештою учнів учитель опрацьовує першу задачу фронтально. Отримавши відповідь, учні під керівництвом вчителя складають таблицю для другої задачі і переконуються, що друга задача є оберненою до першої. Другу задачу учні розв’язують самостійно.

Учням з початковим рівнем знань учитель надає допомогу.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розвязування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942 949)

(Відповідь: один шофер зробив 16 рейсів, а інший – 14 рейсів.)

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розвязування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942 949)

(Відповідь: один шофер перевіз 560 ц цементу, а інший – 490 ц.)

2. Задачі № 946.

Учні працюють самостійно. Учитель надає допомогу тим, хто цього потребує.

(Розв’язання: 170 – 3 – 25 = 127509 (г) = 12кг 750г.)

3. Задача № 947.

Учні колективно складають вирази з буквеними даними для знаходження периметра і площі квадрата, а потім самостійно знаходять значення виразів.

(Розв’язання:

1) а – 4 (см) – периметр квадрата;

2) а – а (см2) – площа квадрата.

Якщо а = 36, то а – 4 = 36 – 4 = 144 (см).

Якщо а = 36, то а – а = 36 – 36 = 1296 (см2).)

4. Задача № 948.

(Розв’язання:

1) 627 – 285 = 342 (п.) – на стільки більше книг завезли першого дня;

2) 342 : 6 = 57 (п.) – перевозили за 1 рейс;

3) 627: 57 = 11 (р.) – зробили першого дня;

4) 285 : 57 = 5 (р.) – зробили другого дня.)

IV. Підсумок уроку.

125 км 204 м – 25 (= 380 км 100 м)

12 грн 25 к – 35 (= 442 грн 75 к.)

V. Домашнє завдання.

№ 949 (с. 151).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв’язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942-949) - Плани-конспекти уроків по математиці