Лабораторна робота № 1 “Вимірювання швидкості руху тіла”

РОЗДІЛ I

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

УРОК № 4/4

Тема уроку. Лабораторна робота № 1 “Вимірювання швидкості руху тіла”

Тип уроку: удосконалювання знань, умінь і навичок.

Мета уроку: формувати практичні навички вимірювання швидкості руху тіла; розвивати навички самостійної роботи учнів; розвивати творче мислення.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Інструктаж з техніки безпеки

3-5 хв.

Коментар учителя

II. Постановка

навчальної проблеми

5 хв.

Розповідь учителя

III. Виконання лабораторної роботи за запропонованим планом

20-25 хв.

Самостійна робота за посібником [4]; записи у зошитах; проведення дослідів; спостереження

IV. Виконання додаткових і творчих завдань

10-15 хв.

Самостійна робота; записи у зошитах

V. Домашнє завдання

1-2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці та в щоденниках

Хід уроку

I-III. Лабораторна робота № 1

Проводиться за посібником [4].

IV. Виконання додаткових і творчих завдань

Творче

завдання. Як творче завдання можна запропонувати учням визначити за допомогою досліду кінцеву швидкість, яку набуває кулька, що скочується з похилої площини. (Розв’язання. Скотившись із похилої площини на гладеньку горизонтальну поверхню, кулька починає рухатися рівномірно. Швидкість цього рівномірного руху приблизно дорівнює швидкості кульки в нижній точці похилої площини. Вимірюємо пройдений по горизонталі шлях і час, обчислюємо швидкість.)

V. Домашнє завдання

[1]: § 2; впр. № 2 (задачі 5, 6).

[2]: § 2.

[3]: СР – задачі 2.8-2.10;

ДР – задачі 2.14; 2.21; 2.24; 2.26;

ВР – задача 2.38.

[4]: эекспериментальне завдання № 1.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 1 “Вимірювання швидкості руху тіла” - Плани-конспекти уроків по фізиці