Лабораторна робота № 9 “Дослідження явища електролізу”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

2. Електричний струм

Урок 27/33

Тема. Лабораторна робота № 9 “Дослідження явища електролізу”

Мета уроку: експериментально перевірити виконання закону електролізу.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: електролітична ванна з водним розчином мідного купоросу (CuSO4) і мідними електродами, джерело струму, секундомір, амперметр, ваги з важком, фільтрувальний папір, ключ, з’єднувальні проводи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. За допомогою

ваг визначте масу катода m1.

2. Зберіть електричне коло, використовуючи прилади, показані на рисунку.

Лабораторна робота № 9 Дослідження явища електролізу

3. Опустіть електроди у ванну з розчином, замкніть ключ й одночасно ввімкніть секундомір, установивши силу струму в колі 2 А. Через 15 хв. розімкніть коло. Катод акуратно промокніть фільтрувальним папером.

4. Визначте масу катода m2 після електролізу.

5. Обчисліть масу міді m, яка виділилася на електроді.

6. Визначте заряд q, що пройшов за час електролізу через електроліт.

7. Знову опустіть електрод у ванну з розчином, замкніть ключ й одночасно ввімкніть секундомір.

8. Повторіть

вимірювання маси катода ще 4 рази через кожні 5 хвилин, обчислюючи щоразу масу міді, що виділилася на електроді, і заряд, що пройшов за цей час через електроліт.

9. Результати вимірів та обчислень занесіть у таблицю до зошита для лабораторних робіт.

№ з/п

Маса катода m1, кг

Маса катода після досліду m2, кг

Маса міді m, кг

Час t, с

Сила струму I, A

Заряд q, Кл

1

2

3

4

5

10. Побудуйте графік залежності маси міді, що виділилася на катоді, від заряду, що пройшов через електроліт.

11. Знайдіть на графіку середню точку, запишіть значення mсер та qсер. Обчисліть значення електрохімічного еквівалента міді.

12. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви вимірювали і який отримали результат.

Домашнє завдання

1. Підр.: §§ 19, 20.

2. Зб.: № 11.45, 11.46; 11.47.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 9 “Дослідження явища електролізу” - Плани-конспекти уроків по фізиці