Тематичне оцінювання з теми “Динаміка”

1-й семестр

МЕХАНІКА

2. Динаміка

Урок 24/44

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Динаміка”

Мета уроку: контроль й оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми “Динаміка”

Тип уроку: контролю й оцінювання знань

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

Учням можна запропонувати контрольну роботу, що складається з шести варіантів.

Нижче пропонується один з варіантів контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Завдання 1 (0,5 бала)

Брусок нерухомо лежить на похилій площині. Як спрямована сила

тертя спокою?

Тематичне оцінювання з теми Динаміка

A. 1.

Б. 2.

B. 3.

Г. 4.

Завдання 2(1 бал)

До нерухомого динамометра підвісили вантаж.

A. Якщо динамометр почне рухатися з прискоренням, спрямованим угору, показання динамометра зменшаться.

Б. Якщо динамометр почне рухатися з прискоренням, спрямованим униз, показання динамометра збільшаться.

B. Якщо динамометр почне рухатися з прискоренням, спрямованим угору, маса вантажу збільшиться.

Г. Сила тяжіння, що діє на вантаж, залишиться незмінною, незалежно від характеру руху динамометра.

Завдання 3 (1,5 бали)

Як пояснити опускання стовпчика ртуті внаслідок

струшування медичного термометра?

Завдання 4 (2 бали)

Обчисліть першу космічну швидкість поблизу поверхні Місяця. Радіус Місяця прийміть таким, що дорівнює 1600 км. Прискорення вільного падіння біля поверхні Місяця – 1,6 м/с2.

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічні пари). До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть твердження, позначене цифрою.

А. Сила тертя спокою…

1. …виникає між дотикальними тілами, що рухаються відносно одне одного

Б. Сила тертя ковзання…

2. …виникає в разі спроби зрушити одне з дотикальних тіл відносно іншого

В. Сила тертя кочення…

3. …тим менше, чим більш твердими є поверхні дотикальних тіл

Г. Сила опору в рідинах і газах…

4. …виникає, коли тіло рухається з прискоренням вільного падіння

5. …швидко збільшується зі збільшенням швидкості

Завдання 6 (4 бали)

Автомобіль масою 1 т, рушаючи з місця, досягає швидкості 30 м/с за 20 с. Обчисліть силу тяги, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 0,05.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне оцінювання з теми “Динаміка” - Плани-конспекти уроків по фізиці