Лабораторна робота № 9 “Визначення густини тіла гідростатичним методом”

1-й семестр

МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА

2. Взаємодія тіл

Урок 18/31

Тема. Лабораторна робота № 9 “Визначення густини тіла гідростатичним методом”

Мета уроку: виміряти густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: динамометр, три тіла невідомої густини, посудина з водою, штатив.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Закріпіть динамометр у штативі, зважте за допомогою динамометра одне із запропонованих вам

тіл і запишіть у зошит для лабораторних робіт його вагу Р.

2. Піднесіть до тіла знизу посудину з водою так, щоб тіло повністю поринуло у воду. Запишіть показання динамометра Р’ для цього випадку.

3. Скориставшись формулою Лабораторна робота № 9 Визначення густини тіла гідростатичним методом визначте густину даного вам тіла р. Вважайте, що густина води дорівнює? в = 1000 кг/м3.

4. Повторіть дослід для решти тіл.

5. Результати вимірів й обчислень запишіть у таблицю.

№ досліду

Найменування тіла

Р, Н

Р’, Н

Густина тіла, кг/м3

1

2

3

6. Порівняйте отримане значення густини з табличними значеннями густини й установіть, з якої речовини складається досліджуване тверде тіло.

7. Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу № 9.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 9 “Визначення густини тіла гідростатичним методом” - Плани-конспекти уроків по фізиці