Літосферні плити. Походження материків і океанів

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Літосфера

§22. Літосферні плити. Походження материків і океанів

Пригадайте

Що таке астеносфера? (Див. § 21.)

Літосферні плити – великі частини літосфери. Земна кора не є суцільною. Вона розділена розломами на окремі величезні блоки – літосферні плити, які вглиб сягають верхніх шарів мантії. Найбільші плити – Євразійська, Африканська, Північноамериканська, Південноамериканська, Індо-Австралійська, Антарктична, Тихоокеанська, Аравійська (мал. 56). Майже всі вони складаються як з материкової,

так і океанічної кори.

Літосферні плити. Походження материків і океанів

Мал. 56. Літосферні плити

Земна кора легша від мантії. Тому вона наче “плаває” на астеносфері. Отже, літосферні плити повільно, але безперервно переміщуються у горизонтальному напрямку.

Наука стверджує

І півострови мандрують. Аравійська літосферна плита, на якій розташований найбільший півострів Євразії, безперервно рухається на північ. І хоча цей рух досить повільний – близько 24 мм за рік, його наслідки вже відчутні. Підтиском міцного півострова ділянки земної кори, зокрема на Кавказі, у Туреччині, на території Ірану, стискаються, що загрожує

небезпечними землетрусами.

Материки та океани – наслідок руху літосферних плит.

Припускають, що звичні нині обриси материків і океанів у далекому минулому мали зовсім інший вигляд. Понад півмільярда років тому існував тільки один материк – Пангея, що грецькою мовою означає “вся земля”, й один океан (мал. 57).

Пізніше, внаслідок руху літосферних плит, Пангея розкололася, і в Північній півкулі виник величезний суходільний масив – материк Лавразія. До нього входили нинішня Євразія і Північна Америка. Водночас у Південній півкулі утворився материк Гондвана, який об’єднував сучасні території Африки, Південної Америки, Антарктиди, Австралії і частину Південної Азії.

Близько 250 млн років тому Гондвана розпалася на окремі частини, які поступово набули обрисів нинішніх материків Південної півкулі – Південної Америки, Африки, Австралії і Антарктиди. Лавразія також розкололася, але на дві частини – теперішні Північну Америку та Євразію. Водночас з утворенням сучасних материків почали формуватися й улоговини нинішніх океанів.

Літосферні плити. Походження материків і океанів

Мал. 57. Етапи формування материків і океанів (1-4)

Утворення сучасних материків і океанів можна порівняти з тим, як під дією певних сил величезна крижина розкололася на окремі частини, і вони попливли в різні боки. Ополонки, що виникли після цього, стали океанічними западинами.

Погляд у минуле

Автор гіпотези дрейфу материків. Чому розкололися на частини “предки” наших материків? На це запитання спробував відповісти ще на початку XX століття німецький учений Альфред Вегенер. У книзі “Походження материків і океанів” він писав: “У 1919 році я вперше подумав про переміщення материків… коли, вивчаючи карту світу, я був здивований подібністю обрисів берегів по обидва боки Атлантичного океану”. Його висновки про “плавання” по верхньому шару мантії окремих частин Гондвани і Лавразії підтвердили й інші вчені.

Практичне завдання

Ви також можете повторити дослід Альфреда Вегенера. Для цього виріжте контури сучасних материків і з’єднайте їх, як показано на малюнку 57. Так ви отримаєте модель поверхні Землі в минулому – материки Гондвану і Лавразію. За малюнком 56 спробуйте змоделювати майбутні нові океани і материки.

Чи продовжують материки і океани переміщуватися і тепер? Так, вони не зупинились. Адже всі материки й океанічні западини – це великі літосферні плити, які і в наш час повільно рухаються по пластичному верхньому шару мантії зі швидкістю від одного до шістнадцяти сантиметрів на рік.

Проте інколи літосферні плити можуть “стрибати”. Так, під час землетрусу в 1857 році північніше Сан-Франциско за кілька хвилин Тихоокеанська плита пересунулася відносно Північноамериканської на 10 см у північному напрямку. А у 1906 році обидві плити поштовхами “стрибнули” одна відносно іншої на 6-8 м.

Унаслідок постійного руху літосферних плит вигляд поверхні Землі увесь час змінюється.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Позначення на контурній карті найбільших літосферних плит

Виконуючи роботу, скористайтеся атласом і малюнком 56 підручника.

ПІДСУМКИ

– Земна кора розділена глибинними розломами на окремі величезні блоки – літосферні плити.

– Сучасні материки та западини океанів утворилися внаслідок руху літосферних плит.

Запитання і завдання для самоперевірки

Враховуючи напрямок переміщення літосферних плит, визначте, де в майбутньому можуть на нашій планеті з’явитися нові океани і материки.

Поясніть, Атлантичний океан утворився раніше чи пізніше за Лавразію і Гондвану.

Води скількох океанів омивали Пангею?

Назвіть сучасні материки, які входили до складу Пангеї, Лавразії, Гондвани. Назвіть кожний із сучасних материків та океани, що його омивають.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Літосферні плити. Походження материків і океанів - Географія