ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Мета:

– актуалізувати знання учнів про географію як науку, материки, океани, частини світу; формувати знання про материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії; сприяти розумінню учнями важливості географічних знань про материки та океани; ознайомити зі структурою та загальним змістом курсу;

– розвивати вміння аналізувати, встановлювати аналогії та порівнювати;

– формувати навички раціональної організації навчальної праці; стимулювати активну пізнавальну діяльність, інтерес до вивчення курсу.

Обладнання:

підручники, атласи, фізична карта світу, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть називати площу Землі, показувати на карті материки, частини світу; порівнювати площі материків та океанів; висловлювати судження щодо значення для людини географічних знань про материки та океани.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

– Організаційно-дисциплінарні вимоги до вивчення курсу;

– критерії оцінювання навчальних досягнень;

– види контролю та практичних робіт;

– необхідні матеріали

для вивчення предмету протягом року (підручник, зошит з друкованою основою для практичних робіт, атлас, контурні карти, освітні сайти тощо);

– вимоги до ведення зошитів.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Приваблива мета”

На уроках географії минулого року ви здійснювали далекі подорожі разом із відважними мандрівниками; дізналися про земні оболонки та їх речовинний склад, про природні процеси та явища, що відбуваються в кожній з геосфер Землі; отримали загальні уявлення про географічні карти та методи роботи з ними.

У 7 класі вас очікуватимуть захопливі подорожі материками та океанами нашої планети. Ви побуваєте в найвіддаленіших куточках земної кулі, у спекотних країнах і там, де панують льоди, побачите найбільші гори та безкраї рівнини, гримучі водоспади та дивовижні рослини і тварини. Перш ніж розпочати свою подорож, підготуймо необхідне “спорядження” – атласи, зошити, контурні карти, а головне, наберемося терпіння. Шлях буде нелегким, але дуже цікавим.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

– Що вивчає наука географія?

– Що означає слово “географія” в перекладі з грецької мови? Який учений запровадив цю назву?

– Пригадайте найважливіші географічні відкриття. Хто їх здійснив?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії

Докладно дослідити всю земну поверхню нелегко – вона велика, складна та різноманітна. Регіональна географія розглядає природу Землі за окремими територіями: материками, океанами, частинами світу, країнами.

У курсі географії 7 класу ви вивчатиме природу, населення та його господарську діяльність у межах материків, окремих країн, в акваторіях океанів.

Якщо подивитися на нашу планету з космосу – вона дуже яскрава та різнокольорова. Обриси континентів та океанів чудернацькі та не схожі один на одного. Різноманітні й люди, що живуть на Землі, кожен народ має свою мову, звичаї та культуру.

Однак географічні процеси, що відбуваються на Землі, поєднують різні континенти й океани, країни й народи. Те, що відбувається в одному місці, впливає на інші, іноді навіть віддалені території. Ось чому кожній людині потрібне розуміння природних процесів на Землі, особливостей взаємодії природи та суспільства на різних континентах та в країнах.

Завдання курсу “Географія материків і океанів” – допомогти глибше зрозуміти особливості взаємодії суспільства і природи, сформувати наукове розуміння загальних географічних закономірностей на основі вивчення подібних і відмінних ознак природи материків та океанів.

Ознайомлення зі змістом та структурою курсу, підручником

Висновок 1. Отже, на уроках географії в 7 класі ви детально розглянете всі материки й океани, дізнаєтеся, хто їх досліджував, у чому полягають особливості їхньої природи та чим вони обумовлені, які народи населяють кожний материк, особливості їхнього життя і побуту, наслідки їхнього втручання в природу.

2. Материки, частини світу, океани

Площа всієї поверхні Землі становить 510 млн км2. Більша її частина зайнята океанами.

Серед просторів Світового океану розташовані ділянки суходолу – материки (континенти) та острови.

Робота в парах

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. За фізичною картою світу та схемами розподілу площ материків та океанів у підручнику:

1) побудуйте послідовність материків (один учень), та океанів (другий учень) у порядку зменшення їх площ;

2) здійсніть взаємоперевірку;

Отже, материків на Землі шість: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида й Австралія; океанів виділяють чотири: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий.

Особливістю сучасної поверхні Землі є нерівномірність розподілу суходолу та океану з очевидним переважанням водного простору. Майже весь суходіл на земній поверхні зосереджений на північ від екватора, тоді як моря та океани – на південь від нього. Сумарна площа материків у 2,5 рази менша за площу Світового океану.

Суходіл поділяють не лише на материки, а й на частини світу.

Частин світу також шість: Європа, Азія,. Африка, Америка, Австралія та Антарктида.

Запитання

Чим, на вашу думку, пояснюється розподіл суходолу на частини світу?

Отже, цей поділ склався історично. Частини світу, що були відомі ще давньогрецьким географам (Європа, Азія, Африка), вважають Старим Світом. Після відкриття в XV ст. X. Колумбом нових земель, вони дістали назву Америка, хоча являють собою два самостійних материки. Ще пізніше європейцям стали відомі частини світу – Австралія та Антарктида.

Висновок 2. Більша частина поверхні Землі зайнята океанами, які з’єднані між собою та утворюють єдиний Світовий океан. Серед просторів Світового океану розташовані шість материків. У Південній півкулі суходолу набагато менше, ніжу Північній.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Картографічний практикум”

Завдання

1) Підпишіть на контурній карті назви материків та океанів.

Прийом “Бліцопитування”

– Що вивчає курс географії 7 класу?

– Які завдання стоять у наш час перед сучасними географами?

– Чому географічні знання необхідні кожній сучасній людині?

Назвіть материки, які: а) перетинає екватор; б) початковий меридіан; в) тропіки; г) полярні кола. Назвіть частини світу: а) найбільш віддалені від Європи; б) наближені до Європи.

Прийом “Творча лабораторія”

Уявіть, що ви – учасник телепроекту “Останній герой”. У яких екзотичних куточках нашої планети ви б хотіли побувати, щоб випробувати свої сили? Що вам відомо про ці місця?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Рефлексія

Висловіть свої враження від першого уроку географії в 7 класі, починаючи речення з фраз:

– Я дізнався…

– Я навчився…

– Мені сподобалося…

– Мене здивувало…

Заключне слово вчителя

Отже, на уроках географії в 7 класі об’єктом вашого дослідження стануть материки та океани. Сьогодні ви зробили перший крок у цьому дослідженні: пригадали назви материків, океанів, частин світу, виявили співвідношення між суходолом та океанами; обговорювали значення для людини географічних знань про материки та океани. Наступного уроку ви дізнаєтесь, як працювати з різними джерелами географічних знань, географічними картами тощо.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Випереджальне: переглянути домашню бібліотеку, відеотеку, скласти перелік джерел географічних знань, які стануть вам у пригоді для вивчення географії материків та океанів.

3. За бажанням:

– скласти кросворд за темою “Видатні мандрівники й дослідники” із ключовим словом “материк”;

– написати невеличкий твір-есе за темою “Яке значення для людини мають географічні знання про материки та океани?”

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Назви частин світу і материків мають різне походження. Давні греки називали всі землі на заході від Босфору Європою, а на сході від нього – Азією. Назва “Африка” також має античне походження; її застосовували лише до північно-західної частини материка і до її складу не входив Єгипет, Лівія та Ефіопія. Австралія спочатку називалася Теrrа Аustralis (Південна Земля), потім “Нова Голландія” і лише у XIX ст. була замінена на “Австралію”. Антарктида (що означає “антипод Арктики”) дістала свою назву ще задовго до її відкриття – учені припускали існування антиподу Арктики. “Америка” уперше з’явилася на карті М. Вальдзємюллера (1507), який назвав так Новий Світ на честь географа і дослідника А. Веспуччі. Сам термін “материк” в його сучасному значенні з’явився в Англії в XVII ст.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЩО ВИВЧАЄ ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ - Плани-конспекти уроків по географії