МИНУЛИЙ ЧАС

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Дієслово

§ 55. МИНУЛИЙ ЧАС

Про змінювання дієслів у формі минулого часу, а також про особливості їхнього творення

480

Розгляньте зразки творення дієслів минулого часу. Які суфікси використано? На основі спостереження розкажіть про особливості творення форм минулого часу.

МИНУЛИЙ ЧАС

Творення

Форми дієслів минулого часу творимо від основи інфінітива за допомогою суфікса – л-, який у чоловічому роді змінився на – в. НАПРИКЛАД: співати – МИНУЛИЙ ЧАС

class=""/>

В окремих односкладових дієсловах з основою інфінітива на приголосний суфікс – в – зникає.

НАПРИКЛАД: нести – ніс, несла; везти – віз, МИНУЛИЙ ЧАС

Суфікс – ну – під час творення форм минулого часу також може зникати. НАПРИКЛАД: МИНУЛИЙ ЧАС – мерз, мерзла, мерзло, мерзли.

Паралельні форми

Деякі дієслова мають паралельні форми – із су фіксом – ни – і без нього. НАПРИКЛАД: сох і МИНУЛИЙ ЧАС зів’яв і МИНУЛИЙ ЧАС

Змінювання Дієслова минулого часу змінюємо лише за числами, а в однині – ще й за родами. За особами дієслова

минулого часу не змінюємо. НАПРИКЛАД:

Однина

Множина

Ч. р.

Ж. р.

С. р.

Читав

Читала

Читало

Читали

Писав

Писала

Писало

Писали

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На особу у формах минулого часу може вказувати особовий займенник. НАПРИКЛАД: 1. Я розповів цікаву історію. 2. Він розповів цікаву історію. 3. Ти розповів цікаву історію.

481

І. Утворіть від дієслів усі можливі форми минулого часу й запишіть. Виділіть суфікси.

МИНУЛИЙ ЧАС

Жити, пекти, принести, приносити, підвезти, підвозити.

ІІ. Прочитайте вголос утворені дієслова, правильно їх наголошуючи. За потреби скористайтеся орфоепічним словником.

482

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть дієслова у формі минулого часу як члени речення.

1. А дощ змивав із ос(е, и)ні рум(‘)яна (Л. Демидюк). 2. Вітер згинав д(е, и)рева, вив провулками, громом перекочувався по небу (Ю. Тис). 3. Руді дощі зб(е, и)ралися за лісом, як штурмовий ударний батальйон (М. Боровко). 4. Ранок народивсь у росах, у зелених буйнощах л(е, и)вад (О. Гончар). 5. На віях хмар застиг осінній дощик (М. Боровко). 6. Сонце сльозою упало за хмару (М. Боровко).

II. У виділених дієсловах позначте суфікси, усно визначте число та рід (в однині). Яке із цих дієслів утратило суфікс – ну-?

483

І. Утворіть від кожного інфінітива і запишіть паралельні форми дієслів минулого часу у формі чоловічого роду однини. Яка з паралельних форм є більш уживаною?

ЗРАЗОК. Звикнути – звик, звикнув.

Одягнути, пожовкнути, мерзнути, бліднути, тиснути, щезнути, гаснути, замовкнути.

II. З двома утвореними дієсловами складіть і запишіть речення.

484

І. Прочитайте текст уголос, намагаючись інтонацією передати спокій, таємничість, захоплення тощо. Розкажіть, як починається дощ, що першим дає про нього знати. Якою стає природа після дощу?

ДОЩ

Ви чули, як наближається рівний і тихий дощ?

Отак сидиш у хаті, мати одчинила вікно, і знадвору повіває свіжістю, а ти слухаєш… Десь далеко, в невідомому світі, зачинається шум… І то ще не шум, а шепотіння землі, шерхіт сухої трави, шелест пожовклого листя. Ти прислухаєшся: невже багато спав і тобі шумить у голові? Ні, це вже садом іде неквапливий шум, іде до вікна і шумить у стіну – рівно, густо, заспокійливо, і пахне тихим дощем і тихими снами…

МИНУЛИЙ ЧАС

Ю. Півень. Дощ

Ти сидиш заколисаний, а слух гострий – чуєш, як скрипить мокре дерево. Стихло муркотіння під вікном. Шум одійшов за хату…

Стріпнувся, глянув у вікно: немає вже дощу. І сонця немає, десь за хмарами. Але небо, димчасто-сіре, просвічується, воно підрожевлене захмарним вогнем, воно розсіває кремове світло. Від того світла блищать краплини дощу на мокрих стеблах (За В. Близнецем).

II. Знайдіть у виділених реченнях приклади вживання дієслів одного часу замість іншого. Чи надає цей художній засіб емоційно-експресивного забарвлення, виразності й невимушеності оповіді?

III. Випишіть три дієслова у формі минулого часу (на вибір). Розкажіть, як вони утворені, та визначте їхні граматичні ознаки.

485

Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Напишіть твір-мініатюру (5-7 речень) на тему “А за вікнами плаче дощ”. Використайте дієслова-синоніми у формі минулого часу, що означають випадання дощу. За потреби скористайтеся довідкою.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть 5 речень, об’єднаних темою “Весь світ у крапельці дощу”. Використайте дієслова-синоніми у формі минулого часу, що означають випадання дощу. За потреби скористайтеся довідкою.

ДОВІДКА. Шуміти, дзвеніти, іти, капати, періщити, сіятися, мрячити, мжичити, накрапати, крапотіти, лити, стукати, ринути, шурхотіти.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МИНУЛИЙ ЧАС - Українська мова
« 
 »