Past Simple Минулий неозначений час – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

Past Simple Минулий неозначений час

У часовій формі Past Simple дієслово має закінчення – ed:
I/you/he/she/it/we/they Worked. (Я працював./Ти працював./Ви працювали./ Він працював./Вона працювала./Воно працювало./Ми працювали./Вони працювали.)
Деякі дієслова утворюють форму минулого часу не за загальним правилом:
I Took Some books. (Я взяв кілька книжок.)
We Went To the park yesterday. (Ми ходили вчора в парк.)
Дієслова у Past Simple не змінюються за особами та чиcлами, за винятком дієслова To be (бути):
I/he/she/it Was Ill last week. (Я був хворий минулого

тижня./Він був хворий минулого тижня./Вона була хвора минулого тижня./Воно було хворе минулого тижня.)
You/we/they Were Ill last week. (Ти був хворий минулого тижня./Ви були хворі минулого тижня./Ми були хворі минулого тижня./Вони були хворі минулого тижня.)
Для утворення питальних і заперечних речень використовується допоміжне дієслово Did.
Наприклад:
Розповідне речення
I/you/he/she/it/we/they Went. (Я ходив./Ти ходив./Ви ходили./Він ходив./Вона ходила./Воно ходило./Ми ходили./Вони ходили.)
You/we/they Were Ill. (Ти був хворий./Ви були хворі./Ми були хворі./Вони були хворі.)
I/he/she/it Was Ill. (Я був хворий./Він був хворий./Вона була хвора./Воно було
хворе.)
Заперечне речення
I/you/he/she/it/we/they did not (didn’t) go. (Я не ходив./Ти не ходив (ви не ходили)./Він не ходив./Вона не ходила./Воно не ходило./Ми не ходили./Вони не ходили.)
You/we/they Were not (weren’t) Ill. (Ти не був хворий./Ви не були хворі./Ми не були хворі./Вони не були хворі.)
I/he/she/it Was not (wasn’t) Ill. (Я не був хворий./Він не був хворий./Вона не була хвора./Воно не було хворе.)
Питальне речення
Did I/you/he/she/it/we/they Go? (Я ходив?/Ти ходив?/Ви ходили?/Він ходив?/Вона ходила?/Воно ходило?/Ми ходили?/Вони ходили?)
Were You/we/they ill? (Ти був хворий/Ви були хворі?/Ми були хворі? Вони були хворі?)
Was I/he/she/it ill? (Я був хворий?/Він був хворий?/Вона була хвора?/Воно було хворе?)

Закінчення дієслів:

У минулому часі дієслова, як правило, закінчуються на – ed: look – lookEd, Call – callEd.
Якщо дієслово має закінчення – е, до нього просто додають – D: HopE – hopEd, SavE – savEd.
Коли дієслово закінчується на приголосний + у, тоді – У змінюється на – ied:
hurrY – hurrIed, CopY – copIed.
Кінцева приголосна основи дієслова подвоюється, коли їй передує короткий наголошений голосний: beG – beGgEd, plaN – plaNnEd.

Правила вимови:

Закінчення – ed вимовляється як:
– після глухих приголосних, крім – T: asked, liked,
– після дзвінких приголосних, крім – D, та після голосних: loved, cried,
– після – T, – d: wanted, decided.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Past Simple Минулий неозначений час – The Verb. Дієслово - Довідник з англійської мови