Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282-285)

Тема. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282-285).

Мета. Виробляти вміння розрізняти часові форми дієслова; розвивати навички правильного їх уживання у зв’язних висловлюваннях.

Обладнання: таблиця часів дієслова.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 281).

1. Вправа “Інтерв’ю”.

– Наведіть приклади неозначеної форми дієслова.

– Продовжте речення: “Неозначена форма дієслова є… .” (…початковою формою дієслова.)

– Прочитайте дібрані спільнокореневі

дієслова. Назвіть корінь. Прочитайте речення, складені за фотоілюстрацією. Назвіть тут дієслова в неозначеній формі.

2. Учнівський диктант.

– Продиктуйте кожен за порядком підготовлені вами прислів’я і приказки. Назвіть у них дієслова в неозначеній формі. (Якщо діти не підготувались до цього завдання, вчитель зачитує свої варіанти з тим самим завданням.)

– Життя прожити – не поле перейти.

– Ліпше без вечері лягати, та без боргів уставати.

– Хочеш знати – не соромся питати.

– Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

– Гарно того вчити, хто хоче все знати.

Якщо хочеш старість спокійну мати, мусиш замолоду працювати.

– Щоб довго жити, треба працю любити.

– Хто хоче робити, роботу знайде.

– Підкресліть дієслова в неозначеній формі.

– Чи можна визначити за цими дієсловами, коли відбулась дія і хто її виконує? Чому? (Не можна, бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу.)

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Діти, а сьогодні ми ознайомимось із дієсловами, які вказують на час дії і на особу, яка виконує дію.

IV. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Складання речень за малюнками (за вправою 282).

– Розгляньте малюнки. Дайте відповідь на питання до малюнків.

– Запишіть дієслова, які ви вжили для складання речень. (Написав, вкладає (кладе), кине.)

– Коли відбувається дія у кожному з трьох випадків?

У першому – дія відбулась раніше (написав).

У другому дія відбувається тепер (кладе).

У третьому – дія ще відбудеться (кине).

2. Робота з таблицею часів дієслова (с. 143).

Краще, коли є велика таблиця, з якою працюватимуть всі колективно.

А) Розгляд таблиці з коментарем вчителя і допомогою учнів.

Б) Цікаво знати.

– Мова ескімосів Північної Америки і Гренландії має 63 форми теперішнього часу дієслова.

– Багато часів мають дієслова і в англійській мові. Тут виділяють аж шістнадцять часових форм.

3. Ознайомлення з правилом про часи дієслова (с. 143, 144).

Фізкультхвилинка.

– Впізнайте дієслова у фізкультхвилинці-вірші, визначте їх час.

Трава низенька-низенька,

(присідають) дерева високі-високі,

(стають на пальці ніг, руки піднімають угору)

Вітер дерева колише, гойдає,

(нахил тулуба вліво і вправо)

Птахи летять, відлітають,

(помахи руками, як крилами)

А діти тихенько за парти сідають.

4. Творча вправа (вправа 283).

А) Доповніть таблицю дієсловами минулого, теперішнього і майбутнього часу (усно).

Б) Складіть і запишіть речення з різними часовими формами одного і того самого дієслова. Наприклад:

Тато розповідав цікаву історію.

Тато розповідає цікаву історію.

Тато розповідатиме цікаву історію.

– Як можна назвати слова, наведені в таблиці?

5. Каліграфічна хвилинка.

Жд жда aт ждати ждати

– Змініть і запишіть це слово у трьох часових формах.

– До слова ждати підберіть синонім і теж запишіть у трьох часових формах. (Чекали, чекають, чекатимуть.)

6. Самодиктант (текст заздалегідь записаний на дошці).

А) Читання вірша і з’ясування незрозумілих слів.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось вона співа, бринить.

Бринить-співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

Олександр Олесь

Б) Вивчення вірша по рядочках, запам’ятовування розділових знаків.

В) Запам’ятовування орфограм.

Г) Запис вірша з пам’яті.

Г) Самоперевірка написаного.

Д) Підкреслення дієслів, визначення часу дієслів за допомогою поставлених до них питань.

7. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

V. Підсумок уроку.

1. Бесіда.

– Як змінюються дієслова? (За часами.)

– Які часові форми має дієслово? (Т. ч., .чин. ч., майб. ч.)

2. Вибірковий диктант.

– Я зачитую три часові форми одного дієслова, а ви записуєте так:

1 ряд – дієслова минулого часу,

2 ряд – дієслова теперішнього часу,

3 ряд – дієслова майбутнього часу.

Орють, оратимуть, орали. Сіяв, сіє, сіятиме, Зійшло, сходить, зійде. Виполюю, буду полоти, полола. Виростатиме, виростало, виростає. Буду збирати, збирала, збираю.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 143, 144 – правила, с. 145 – вправа 285.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282-285) - Плани-конспекти уроків по українській мові