Місцевий бюджет

Місцевий бюджет – фонд ресурсів, зосереджений у розпорядженні місцевої Ради народних депутатів. Затверджується сільською, селищною, районною в місті, міською, районною, а також обласною Радою щорічно. Рішення місцевої Ради народних депутатів про бюджет приймає виключно сесія відповідної Ради на один бюджетний період з 1 січня до 31 грудня кожного року. Відповідні Ради у межах своєї компетенції самостійно розробляють, затверджують і виконують М. б.

Втручання у цей процес державних органів не допускається. М. б. не включаються в інші бюджети,

а також у Державний бюджет України. Доходи М. б. формуються за рахунок закріплених законом джерел та відрахувань від загальнодержавних податків і платежів. До М. б. зараховуються надходження від загальнодержавних податків і доходів за нормативами, затверджуваними щороку Верховною Радою України, а до бюджетів районів – відповідними обласними Радами народних депутатів. З М. б. фінансуються витрати на місцеву соціальну інфраструктуру, виконавчі органи місцевої Ради, витрати, пов’язані з розвитком економіки відповідних територій, на проведення природоохоронних заходів та заходів щодо поліпшення охорони громадського порядку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Місцевий бюджет - Довідник з правознавства