Сільська Рада народних депутатів

Сільська Рада народних депутатів – представницький орган місцевого самоврядування в селі (селах). Складається з депутатів, які обираються строком на чотири роки у кількості, визначеній самою Радою відповідно до Закону України “Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад”. Очолює С. Р. н. д. голова, якого обирає безпосередньо населення села (сіл) і який за посадою є головою виконавчого комітету Ради. В межах своєї компетенції С. Р. н. д. самостійно вирішує питання місцевого життя, виходячи з інтересів громадян, які проживають на її території, державних інтересів та власної фінансово-економічної бази. Як представницький орган здійснює свої повноваження безпосередньо на сесіях. На них розглядаються і вирішуються найважливіші питання, віднесені законодавством України до відання сільських Рад. Рішення, прийняті С. Р. н. д., обов’язкові для виконання її органами, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами, а також громадянами. Рішення С. Р. н. д., які суперечать законодавству або прийняті з порушенням передбаченої законом процедури, скасовує місцева Рада вищого рівня. У випадках, передбачених законодавством України, повноваження сільської Ради можуть бути достроково припинені Верховною Радою України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сільська Рада народних депутатів - Довідник з правознавства