Нагорна Лариса Панасівна

Політологічний словник

Нагорна Лариса Панасівна (14.06.1932, м. Київ) – дослідник політичної історії України, етнополітолог. Доктор історичних наук (1975), професор, лауреат премії ім. Д. Мануїльського (1987). Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1955), аспірантуру кафедри історії України КДУ (1958). У 1959 – 1963 рр. – редактор, заступник головного редактора Політвидаву України. У 1965 – 1967 рр. – заступник головного редактора “Українського історичного журналу”. У 1963-1991 рр. – старший науковий

співробітник, завідуюча сектором Інституту історії партії при ЦК Компартії України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, з 1992 р. – провідний, з 2000 р. – головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Автор близько 400 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів Л. Нагорної – етнічна і політична історія, історія політичної думки, політична культурологія. Предмет дослідницького пошуку – поглиблений аналіз орієнтаційної сфери політичної системи України, ідентифікаційного простору, розробка теоретичних проблем етнополітології. Проблеми політичної

культури та національної ідентичності досліджуються Л. Нагорною як у ретроспективному, так і в сучасному вимірі. Особлива увага фокусується на аналізі сегментованості українського соціуму, фрагментованості політичної культури, феномені подвійної ідентичності в Україні, регіональних особливостях ментальності, проблемах полікультурності та двомовності. У руслі конструктивістських підходів розглянуто моделі самовизначення України, що пропонувалися різними політичними силами впродовж XX ст., запропоновано нове бачення теоретичних і методологічних проблем національних відносин, націоналізму, еволюції національної ідеї, формування політичної нації. Застосування у працях Л. Нагарної методу дискурс – аналізу складних політичних явищ прокладає шлях до виділення в окремий науковий напрям політичної лінгвістики як сфери дослідження усієї сукупності політико – мовних відносин.

Основні наукові праці: Многонациональное советское государство (М., 1972, у співавторстві); Осуществление ленинской национальной политики в СССР (К” 1987, у співавторстві); Українська ідея. Історичний нарис (К., 1995, у співавторстві); Етно – політичний розвиток України: Досвід, проблеми, перспективи (К., 1997, у співавторстві); Основи етнодержавознавства (К., 1997, у співавторстві); Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії (К., 1998); Нація і держава (К.; Донецьк, 1998, у співавторстві); Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? (К., 2002, у співавторстві); Національна ідентичність в Україні (К., 2002); Політична історія України. XX століття: У 6 т. Т.1 (К., 2002, у співавторстві).

М. Кармазіна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нагорна Лариса Панасівна - Довідник з політології