НАРОДЖУВАНІСТЬ

Екологія – охорона природи

НАРОДЖУВАНІСТЬ – одна з ознак популяції, що характеризує її як ціле, як здатність популяції до кільк. збільшення за фактичних умов середовища (т. з. екол. Н.) за одиницю часу (в осн. за рік). Виділяють також макс. Н. (абсолютну, або фізіол.) – утворення теоретично максимально можливої кількості нових особин за ідеальних умов (коли немає лімітуючих екол. чинників і розмноження обмежується лише фізіол.), а також специфічну Н. – фактичне утворення нових особин за одиницю часу у розрахунку на певну кількість дорослих організмів (усієї популяції чи певної вікової групи). Для певної популяції ця величина стала.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАРОДЖУВАНІСТЬ - Довідник з екології