Неозначені та заперечні займенники – Займенник

Самостійні частини мови

Займенник

Неозначені та заперечні займенники

Неозначені займенники утворилися від питальних за допомогою часток аби-, де-, будь-, – небудь, казна-, хтозна-, – сь: абищо, будь-хто, казна-ким, хтозна-чим, хтось, щось, якийсь, котрийсь і под.

Заперечні займенники утворилися від питально-відносних займенників за допомогою частки ні: ніхто, ніщо.

Неозначені та заперечні займенники відмінюються лише у своїй основній частині, як питально-відносні займенники, а частки залишаються незмінними.

Зразки відмінювання неозначених та заперечних займенників

Неозначені

Заперечні

Н.

Абихто, що-небудь, чийсь

Ніхто, ніщо, ніякий

Р.

Абикого, чого-небудь, чийогось

Нікого, нічого, ніякого

Д.

Абикому, чому-небудь, чийомусь (чиємусь)

Нікому, нічому, ніякому

3.

Абикого, що-небудь, чийсь (чийогось)

Нікого, ніщо, ніякий (ніякого)

О.

Абиким, чим-небудь, чиїмсь (чиїмось)

Ніким, нічим, ніяким

М.

Аби на кому, (на) чому-небудь, (на) чиїмсь (чийомусь, чиємусь)

Ні на кому (кім), ні на чому (чім), ні на якому (якім)

Особливості вживання неозначених та заперечних займенників, на які слід звернути увагу

1. Неозначені займенники з частками аби-, де-, – сь пишуться разом: абиякий, декотрі, когось. Займенники з частками аби-, де – пишуться окремо лише в тих випадках, якщо між ними стоїть прийменник: аби на кому, де з ким.

2. Неозначені займенники з частками будь-, – небудь, казна-, хтозна – пишуться через дефіс: будь-який, хто-небудь, казна-що, хтозна-чим. Якщо між ними стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: казна з чим, хтозна у кого, будь про кого (це не стосується частки – небудь).

3. Заперечні займенники з часткою ні пишуться разом, якщо між ними не стоїть прийменник: нікого, нічому, ніщо, ніякий. Інакше всі три слова пишуться окремо: ні до кого, ні на чому, ні в якому.

4. Заперечні займенники у непрямих відмінках вживаються з різним наголосом залежно від значення:

Нікому води подати – нікому не вдалося цього зробити;

Нічого вам сказати – нічого вони не вдіють.


Неозначені та заперечні займенники – Займенник - Довідник з української мови