Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники

Урок 76

Тема. Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники

Мета: розширювати уявлення дітей про частини мови, познайомити із займенником, з його особливостями, вчити розпізнавати особові займенники, познайомити з граматичною категорією особи; розвивати аналітичні вміння, вміння спостерігати й робити висновки зі спостережень; виховувати інтерес до усної народної творчості, вивчення мови.

Обладнання: таблиця “Особи займенників”.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

– Прочитайте вірш з дошки.

Ми посіяли горох

Із матусенькою вдвох.

Ми посіяли горох.

А минуло кілька днів –

Він зійшов, зазеленів.

Буду їсти залюбки

Я з горохом пиріжки.

– Скільки речень у вірші?

– Знайдіть граматичну основу кожного речення.

– Що помітили цікавого? (Підмети – слова ми, він, я.)

– До якої частини мови можна віднести ці слова?

– Чи всі думають, що це – іменники?

– А в кого інша думка? Поділиться нею.

III. Оголошення теми і мети уроку

– Спрогнозуйте тему нашого уроку.

– Правильно, ми познайомимось із новою частиною мови – займенником.

– Хто може пояснити, як утворилося слово займенник?

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Самостійна робота із правилом на с. 19.

– Прочитайте правило.

– Що ви дізналися про займенник?

– Якщо займенник замінює іменник, прикметник та числівник, то якими граматичними категоріями він може характеризуватися? (Відповіді дітей вчитель фіксує на дошці.)

– Кожна група проведе дослідницьку роботу із займенниками і дасть відповідь на поставлене питання. (Вчитель видає групам завдання на картках.)

1 група. Кого в діалозі можуть позначати займенники?

Я –

Ти –

Він, вона, воно –

2 група. Чи мають займенники категорію числа? Розподіліть займенники у дві групи: я, ми, ти, ви, він, вона, вони, воно.

Однина Множина

3 група. Чи можна визначити у займенника рід?

Я, ми, він, вона, ти, воно, ви, вони.

4 група. Чи змінюються займенники за відмінками? Провідміняйте займенники.

Н. в. Я Вони

Р. в.

Д. в.

З. в.

О. в.

М. в.

5 група. Яка роль займенників у реченні? Знайдіть займенники, визначте їх роль у реченні.

У нього були великі сині очі.

Я попросив товариша принести мою книгу.

3. Обговорення результатів досліджень (з використанням таблиці “Особові займенники”). Результати оформити у вигляді опорної таблиці-пам’ятки.

Займенник

Хто? який? скільки?

Вказує предмет, ознаку, кількість, але не називає.

Має особи:

1 особа – хто говорить – я, ми;

2 особа – з ким говорять – ти, ви;

3 особа – не бере участь у розмові – він, вона, воно, вони.

Змінюється за числами і відмінками.

Має рід (в однині 3-ї особи):

Він – чоловічий рід;

Вона – жіночий рід;

Воно – середній рід.

В реченні – підмет або другорядний член

V. Закріплення та систематизація знань

1. Вибіркова робота за варіантами (вправа 30)

I варіант – виписати займенники з першого речення.

II варіант – виписати займенник з 2, 3, 4 речення.

III варіант – виписати займенник з 5, 6, 7 речення.

2. Робота в парах (за вправою 38)

Перевірка – фронтально.

3. Розвиток зв’язного мовлення. Самостійна усна робота за вправою 31

– Виберіть і прочитайте тільки ті речення, в яких виправлені недоліки. Поясніть.

VI. Підсумок уроку

1. Бесіда

– Розкажіть, з чим сьогодні познайомились.

– А що навчились робити?

– У вправі 39 прочитайте той рядок, де є тільки особові займенники.

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VII. Домашнє завдання

Правило на с. 19; вправа 29 (усно); вправа 40 (письмово).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Займенник як частина мови, його основні ознаки. Особові займенники - Плани-конспекти уроків по українській мові