Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач (№№ 315

Тема. Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач (№№ 315 – 326).

Мета. Систематизувати знання учнів про основні одиниці вимірювання довжини; формувати обчислювальні навички учнів та вміння розв’язувати задачі способом відношення.

Обладнання. Таблиця “Одиниці вимірювання довжини”; таблиця усних обчислень; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити розв’язання задачі № 313. (300 : (180 : 12) = 20 (ящ.).)

Б) Скласти задачу, обернену

до даної.

(Наприклад,

1 ц 80 кг – 12 ящ.

? – 20 ящ.)

В) Зачитати результати виразів, у яких останньою була дія віднімання.

(753 – 187 – 3 = 192; 8 – 109 – 618 = 254; 43 – 23 – 379 = 610.)

2. Завдання для опитування.

А) Записати, скільки всього десятків, сотень, тисяч у числі двісті шістдесят тисяч сто п’ятдесят три.

Б) У скільки разів збільшується число, коли до нього справа дописують один нуль; два нулі; три нулі?

В) Як зміниться число 50 000, якщо відкинути в його запису один нуль; два нулі; три нулі?

Г) Порівняйте числа й вирази.

Одиниці вимірювання довжини. Розвязування задач (№№ 315

4. Картки для опитування.

№ 1

1) Запиши,

скільки всього десятків у кожному з поданих чисел:

40 000; 6033; 302 175; 49 507.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч:

475 344; 43 024; 320 000; 4 015; 80 000.

3) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків:

437 453; 60 310; 3 700.

№ 2

1) Запиши, скільки всього сотень у кожному з поданих чисел:

576 325; 60 110; 8 003; 322.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч:

824 600; 32 012; 540 000; 8 011; 90 000.

3) Обчисли:

700 – 1000: 10; 170 – 10 – 10; (320 – 15) – 100; (260 + 240): 100.

5. Усні обчислення, а) Гра “Мовчанка”.

Одиниці вимірювання довжини. Розвязування задач (№№ 315

Б) Знайдіть помилку.

6050 – 6000 + 50;

328 019 = 30 000 + 20 000 + 800 +10 + 9;

503 200 = 500 000 + 30 000 3 200;

2 012 = 20 000 +10 + 2.

В) Розв’яжіть задачі.

– У череді 700 голів рогатої худоби: із них Одиниці вимірювання довжини. Розвязування задач (№№ 315 – кози; Одиниці вимірювання довжини. Розвязування задач (№№ 315 – корови. Скільки кіз у череді? Скільки корів у череді? (70 кіз; 100 корів).

– Довжина підлоги в кімнаті 6 м, а ширина – 4 м. Знайдіть периметр підлоги. (20 м)

– Учні зібрали 120 кг яблук і 160 кг груш. Усі фрукти розклали у ящики, по 10 кг у кожний. У скільки ящиків розклали всі фрукти? (28 ящиків.)

– Зозуля за 1 год може з’їсти 100 гусениць. Скільки гусениць може з’їсти зозуля за добу? (2400 гусениць.)

II. Повторення та узагальнення вивченого про одиниці вимірювання довжини.

1. Вправа № 315 (1).

– Назвіть відомі вам одиниці довжини, починаючи з найменшої.

2. Бесіда.

Одиниці вимірювання довжини виникли у процесі трудової діяльності людини. Найпростішим способом порівняння довжин є накладання предметів, проте це не завжди можливо. Для вимірювання та порівняння довжини використовують допоміжні одиниці, наприклад, планку, кроки. У давнину мірами довжини були частини тіла людини (пряма сажень – відстань між кінцями середніх пальців витягнутих горизонтально рук людини; лікоть – відстань від кінця середнього пальця до згину руки; четверть – найбільша відстань між кінцями розхилених вказівного і великого пальців і т. д.). Раніше різні народи мали свої одиниці вимірювання довжини. Сьогодні в різних країнах користуються міжнародними одиницями (міліметр, сантиметр, метр, дециметр, кілометр). Основною одиницею довжини є метр. У перекладі слово метр означає палицю із загостреним кінцем. Пригадаємо, скільки сантиметрів у одному метрі; скільки дециметрів у метрі; скільки міліметрів в одному сантиметрі.

3. Виконання вправи № 315 (2).

4. Народні міри довжини.

– Розгляньте таблицю. У ній представлено народні міри довжини.

Сажень – 2м 13 см

Аршин – 75 см

Лікоть – 46 см

П’ядь – 17 см 8 мм

Верста – 1 км 70 см

Миля – 1 км 600 м

Дюйм – 2 см 5 мм

– Спробуйте виміряти в ліктях вікно, парту, дошку.

– Отже, ці міри довжини були не точними, тому люди були змушені придумати інші міри, саме ті, якими ми користуємося зараз.

– Назвіть прислів’я або приказки, в яких зустрічаються міри довжини.

– Бачити на сажень крізь землю.

– Міряти на свій аршин.

– До біди сім верст.

– Сім верст до небес.

– Назвіть міру, довшу за 1 дм і коротшу за 1 м (п’ядь, лікоть, аршин); більшу за 1 км (верста, миля).

5. Виконання вправи № 316.

Завдання виконують за поданим зразком.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Самостійна робота.

Виконання вправ № 317, № 320.

2. Завдання № 318 виконують з коментуванням.

20 м 8 см (= 2008 см)

20 м 8 дм (= 208 дм)

20 м 8 мм (= 20 008 мм)

3. Розв’язування задач.

А) Задача № 319.

На дошці – скорочений запис задачі.

3 кг – 2 кг

12 кг – ?

Учні з високим та достатнім рівнем знань розв’язують задачу самостійно. Решта – під керівництвом учителя.

Після аналізу задачі учні колективно складають план її розв’язування.

1) У скільки разів 12 кг більше, ніж 3 кг?

2) Скільки кілограмів смаженої кави вийде з 12 кг сирої?

(Розв’язання:

1) 12 : 3 = 4 (р.);

2) 2 – 4 = 8 (кг).

Вираз: 2 – (12 : 3) = 8 (кг).)

Б) Складіть задачі, обернені до даної.

В) Задача № 321.

Користуючись картою, учні знаходять протяжність території України.

Г) Задача № 322 (колективно).

Г) Цікаві задачі.

– Довжина колоди 6 аршинів. За 1 хвилину від цієї колоди відпилюють по 1 аршину. За скільки хвилин розпиляють колоду? (За 5 хвилин).

– Дві селянки йшли до Києво-Печерської лаври. Обидві пройшли 60 верст. Скільки верст пройшла кожна з них, якщо вони йшли з однаковою швидкістю? (60 верст.)

– Хлопчик мав проїхати автобусом 20 км. На півдорозі він заснув. Коли прокинувся, то довідався, що залишилося їхати стільки, скільки кілометрів він проспав. Скільки кілометрів проспав хлопчик? (5 км)

– За допомогою діаграми порівняйте найвищі вершини Карпат і Кримських гір – Говерли і Роман-Кошу.

Одиниці вимірювання довжини. Розвязування задач (№№ 315

IV. Підсумок уроку.

– У скільки разів 1 м більший від 1 дм; 1 мм?

– Виконання завдання № 323 (усно).

V. Домашнє завдання.

№№ 325, 326 (с. 53).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач (№№ 315 - Плани-конспекти уроків по математиці