РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Мета: вдосконалювати навички розв’язання задач на кратне порівняння, на зведення до одиниці розширеного виду; вдосконалювати знання таблиць множення і ділення, вміння використовувати їх на практиці; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, математичне мовлення, творчі здібності; виховувати уважність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Перевірка домашнього завдання

– Прочитайте розв’язання задачі 232 (с. 34).

– Про що дізналися в кожній дії?

2. Усна лічба

border="1" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">

5

6

9

1

3

8

4

7

Збільшити у 7 разів

Збільшити на 7

63

35

14

21

42

56

7

28

Зменшити у 7 разів

Зменшити на 7

3. Фронтальне опитування

1) Робота з числовими виразами (с. 35, завдання 241).

– З виразів та їх числових значень складіть правильні рівності.

2) Математичний диктант.

– 42 більше від 7 у… разів;

– 7 менше

від 35 на…;

– 7 менше від 35 у… разів;

– 54 більше від 6 у… разів.

3) Розв’язування задачі на зведення до одиниці (с. 34, завдання 236).

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (дні) – в’яже 1 пару рукавичок

2) 2 – 2 = 4 (дні)

Відповідь: за 4 дні.

Перевірка виконаної роботи.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми продовжимо розв’язувати задачі на кратне порівняння, задачі і вирази на засвоєння таблиці множення і ділення числа 7.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота над буквеними виразами

1) С. 34, завдання 233.

Відповідь: при а – 56; 63.

2) С. 35, завдання 240.

– Доберіть по два значення а, щоб нерівності були рівними.

2. Робота над задачею (с. 34, завдання 234)

Аналіз умови задачі, складання короткого запису.

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

– Яка маса гарбуза? (12 кг)

– Що відомо про диню? (На 9 кг менше)

– Як дізнатися масу дині?

– Яку дію треба виконати, щоб дізнатися, у скільки разів маса гарбуза більша від маси дині?

– Запишіть розв’язання самостійно.

Сильніші учні складають вираз: 12 : (12 – 9) = 4 (р.).

Слабші учні розв’язують задачі за допомогою картки-підказки:

1) [ ] – [ ] = [ ] (кг) – маса дині

2) [ ] : [ ] = [ ] (рази)

Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Розв’язування задач з буквеними даними

1) С. 34, завдання 235.

– Колективне складання виразу до задачі.

(а + 30) : а

2) С. 35, завдання 243.

– Прочитайте задачу.

– Самостійно складіть до неї вираз.

24 – 24 : а

– Поясніть, про що дізналися в кожній дії.

2. Робота над розширеною задачею на зведення до одиниці (с. 35, завдання 242)

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Головне питання вчитель закриває.

– Пригадайте, як ми розв’язували такі задачі, та складіть план розв’язання.

План

1) Скільки гривень коштує одна книга?

2) Скільки гривень коштують 5 книг?

Учитель відкриває головне питання задачі.

– Якою буде остання дія?

3) Скільки всього гривень отримали за книги, продані за день?

– Запишіть розв’язання задачі в зошити.

Сильніші учні розв’язують самостійно, всі решта – під керівництвом учителя.

Перевірка правильності розв’язання задачі.

– Яка ціна однієї книги? (б грн)

– А скільки всього книг продали? (7 + 5 = 12 (кн.))

– Як знайти вартість усіх книг? (6 – (7 + 5) = 42 + 30 = 72 (грн))

– Якщо ви отримали відповідь 72 грн, задачу розв’язано правильно.

3. Завдання з логічним навантаженням

1) С 34, завдання 237.

Відповіді: 44; 45; 47; 48; 84; 85; 87: 88.

2) С. 35, завдання 244.

(2 – 3 + 4) : 5 = 2

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що цікавого повторили на уроці?

– Над якими видами задач працювали?

– Задачі якого виду вам легше розв’язувати? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 35, завдання 239; 246.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 7. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ - Плани-конспекти уроків по математиці