ОНТОГЕНЕЗ

Культурологічний словник

ОНТОГЕНЕЗ (грец. зародження, розвиток) – індивідуальний розвиток організму; сукупність послідовних морфологічних, фізіологічних та біохімічних перетворень, що відбуваються в організмі з моменту зародження до смерті; розвиток людського індивіда у соціальних вимірах його буття.


ОНТОГЕНЕЗ - Культурологічний словник