ПАНІКА

Культурологічний словник

ПАНІКА – панічний стан, відчуття страху, розгубленості, невпевненості індивіда або соціальної групи. Термін П. вживається у військовій і соціальній психології. Психологічні механізми П. полягають у наслідуванні, зараженні, навіюванні. Стимулюють П. різні хибні чутки, версії, взагалі страхітлива чи неприємна для індивіда, групи інформація. Встановлено, що людина швидко піддається П. тоді, коли вона боїться щось втратити, коли постає загроза її життю, добробутові тощо. П. використовується як засіб ведення психологічної війни, як фактор дезорганізації противника. Ефективними засобами переборення П. є вольова протидія з боку індивіда, колективу, поширення правдивої інформації, вироблення свідомого і серйозного ставлення людини до дійсності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПАНІКА - Культурологічний словник