Основні поняття хімії

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

УРОК 1

Тема. Основні поняття хімії

Цілі уроку: повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі (“речовина”, “атом”, “молекула”, “іон”, “хімічний елемент”, “відносна атомна й молекулярна маси”, “прості та складні речовини”, “хімічна формула”, “фізичні й хімічні явища”, “хімічні рівняння”).

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда, групова робота.

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, опорні схеми.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

У 7 класі ми познайомилися з основними хімічними поняттями й термінами, якими користуються в хімії.

Фронтальна бесіда

– Назвіть, перелічіть ці поняття.

Учні з допомогою вчителя називають основні хімічні поняття.

(Речовина, чисті речовини й суміші, простіти складні речовини, атом, молекула, хімічний елемент, хімічна формула, фізичні й хімічні явища, хімічні реакції, рівняння хімічних реакцій та ін.)

III. Узагальнення й систематизація

знань

Хімія – наука про _________________________, їх властивості, перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення.

Речовини – це те, із чого складаються _________________________________.

Речовини, що існують у природі, постійно зазнають різних змін.

Явища – різні ___________________________, що відбуваються з речовинами.

Робота в парах з опорною схемою

Опорна схема “Основні поняття хімії”

Основні поняття хімії

Фізичні явища – це явища, що не супроводжуються перетвореннями одних речовин на інші (зазвичай змінюється агрегатний стан речовин або їхня форма).

_____________________ явища – це явища, у результаті яких з певних речовин утворюються інші.

Хімічні явища називають ____________________________.

Кожна речовина має суворо визначені властивості.

Речовина – _________________________________________________________.

Властивості речовин – це ознаки, що дозволяють відрізнити одні речовини від інших або встановити подібність між ними.

Основні поняття хімії

Наведіть приклади:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Усі речовини, що існують у природі, являють собою сукупність частинок (атомів, молекул, іонів).

Основні поняття хімії

Кожна речовина залежно від умов (температури, тиску) може перебувати в певному агрегатному стані.

Основні поняття хімії

_____________________________ – дрібна електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно зарядженої електронної оболонки.

Електрон – одна з елементарних частинок _________________________ зарядом.

Атомне ядро – центральна, позитивно заряджена частина атома, що складається з нуклонів, зв’язаних між собою ядерними силами.

Основні поняття хімії

___________________________________ – вид атомів з певним зарядом ядра.

Молекула – найменша частинка ______________________________, що характеризується його хімічними властивостями.

Основні поняття хімії

Склад речовин молекулярної будови прийнято виражати з допомогою хімічних формул.

Хімічна формула – умовний запис ______________________ з допомогою хімічних символів та індексів.

Хімічне рівняння – _____________________________ хімічної реакції з допомогою _________________________________.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учні разом з учителем перевіряють правильність заповнення схем, виправляють помилки. Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює, заохочує найбільш активних учнів.

V. Домашнє завдання

Повторити основні хімічні поняття.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основні поняття хімії - Плани-конспекти уроків по хімії