ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ГІРСЬКІ ПОРОДИ ТА ГРУНТИ

Мета: перевірити, як учні вміють застосовувати знання про гірські породи та грунти; розвивати пам’ять, мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи, культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (додаток)

1. Фронтальне опитування

– Чому на поля потрібно вносити добрива і перегній?

– Для чого між полями висаджують лісові смуги?

– Назвіть головних друзів і ворогів грунтів.

– Пофантазуйте: який пам’ятник можна встановити природному багатству

України – чорнозему?

2. Вікторина

– Верхній родючий шар землі, покритий рослинністю. (Грунт)

– Які речовини входять до складу грунту?

Пісок, глина, вода, повітря, перегній, солі, скло.

– Основна властивість грунту. (Родючість)

– Тварини або рослини стали першими мешканцями суші? (Рослини)

– Найбагатіший перегноєм грунт. (Чорнозем)

– Залишки органічних і неорганічних речовин, що містяться в грунті. (Перегній)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми перевіримо, як ви вмієте застосовувати свої знання про гірські породи та грунти.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ,

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 58-59)

1) Розкажіть, де вам доводилося бачити гірські породи в природі. Які з них використовують люди? Уявіть, що у вашому краї зникли всі корисні копалини. Придумайте історію про це.

2) Поміркуйте і розкажіть: коли в повсякденному житті ви спостерігаєте за використанням корисних копалин?

3) Упізнайте корисні копалини, зображені на фотографіях на с. 57. Як люди будуть використовувати корисні копалини в майбутньому? Поясніть хід своїх міркувань.

4) Поясніть, як забезпечити родючість грунтів на вашій присадібній ділянці або на дачі.

5) Спільно з однокласниками розробіть проект будівництва великого будинку. Які корисні копалини знадобляться для втілення цього проекту в життя? Складіть їх список.

2. Фізкультхвилинка

3. Перевірна робота за темою “Гірські породи. Грунти”

1 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Хто створив гірські породи?

А) Люди;

Б) природа;

В) тварини.

2. Які бувають корисні копалини?

А) Горючі й рудні;

Б) рудні й нерудні;

В) горючі, рудні, нерудні.

3. Торф – це:

А) тверда корисна копалина;

Б) рідка корисна копалина;

В) газоподібна корисна копалина.

4. Головна ознака грунту – це:

А) родючість;

Б) світлий шар піску;

В) різні за кольором шари землі.

Дайте відповідь “так” чи “ні”.

5. Кам’яне вугілля – це рідка корисна копалина.

А) Так;

Б) ні.

6. Природний газ – це газоподібна корисна копалина.

А) Так;

Б) ні.

7. Людина може виготовляти корисні копалини.

А) Так;

Б) ні.

8. Доповніть твердження.

Рідка корисна копалина – це…

(Нафта, граніт, залізна руда)

II рівень

9. Доповніть твердження.

Посуд та цеглу виготовляють із…, скло – із…

(Глини, піску)

10. Установіть відповідність.

Горючі

Глина

Мідна руда

Рудні

Алюмінієва руда

Крейда

Природний газ

Нерудні

Кам’яне вугілля

11. Як охороняти грунт?

А) Будувати більше заводів, фабрик;

Б) удобрювати;

В) закопувати сміття.

12. Гірська порода – це:

А) каміння, з якого утворюються гори;

Б) тварини, які живуть у горах;

В) природні тіла, які знаходяться в землі або на її поверхні.

13. Підкресліть, що входить до складу грунту.

Тварини, пісок, повітря, каміння, вода, глина, перегній.

III рівень

Поміркуйте. Запишіть свої міркування.

14. Що може трапитися, якщо нафта потрапить у море?

15. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно.

Верхній родючий шар землі, в якому ростуть рослини, називається перегноєм.

Грунт, у якому багато води, називають родючим.

Найродючіший грунт – глиняний.

2 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Які бувають гірські породи?

А) Тверді й рідкі;

Б) тверді й газоподібні;

В) тверді, рідкі й газоподібні.

2. Граніт – це:

А) тверда корисна копалина;

Б) рідка корисна копалина;

В) газоподібна корисна копалина.

3. Родовище – це:

А) місце, де жили предки твоєї родини;

Б) місце, де залягає багато корисної копалини;

В) корисні копалини.

4. Основні властивості грунту – це:

А) його колір;

Б) його вологість;

В) його родючість.

Дайте відповідь “так” чи “ні”.

5. Нафта – це рудна корисна копалина.

А) Так;

Б) ні.

6. Пісок – це горюча корисна копалина.

А) Так;

Б) ні.

7. Запаси корисних копалин безмежні.

А) Так;

Б) ні.

Доповніть твердження.

8. Газоподібна корисна копалина – це…

(Пісок, кам’яне вугілля, природний газ)

II рівень

9. Допишіть речення.

Пам’ятники виготовляють – з…, виплавляють метал – з… (Залізної руди, граніту)

10. Установіть відповідність.

Рудні

Торф

Залізна руда

Нерудні

Пісок

Нафта

Горючі

Алюмінієва руда

Гіпс

11. Як охороняти грунт?

А) Застосовувати отрутохімікати;

Б) саджати дерева;

В) надмірно поливати.

12. Підкресліть “зайве” слово.

Крейда, гіпс, графіт, нафта, мармур.

13. Підкресліть назви шарів земної поверхні:

Пісок, повітря, коріння, вода, глина, перегній, рослини.

III рівень

14. Продовжіть речення.

Природний газ небезпечний для людини тим, що…

15. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно.

Чим більше в грунті перегною, тим грунт світліше.

Грунт, у якому мало перегною, називають чорноземом.

У чорноземі рослини дають низький урожай.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Розгляньте фотографії на с. 59.

– Розкажіть про зображене, використовуючи знання про гірські породи та грунти, отримані на уроках природознавства.

– Що вам запам’яталося найбільше?

– Що вас вразило або здивувало?

– Які знання ви можете використати в щоденному житті?

– Які з них, на вашу думку, будуть потрібні вам у майбутньому?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ГІРСЬКІ ПОРОДИ ТА ГРУНТИ - Плани-конспекти уроків по натурології