Питання для самоконтролю – Сполучник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Сполучник

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється сполучник від самостійних частин мови?

2. Чим подібні й чим відрізняються між собою прийменники і сполучники?

3. Наведіть приклади простих і складених сполучників у словосполученні.

4. Яку роль виконують у реченні сполучники сурядності, а яку – підрядності?

5. Як поділяються за значенням сполучники сурядності?

6. Як поділяються за значенням сполучники підрядності?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Питання для самоконтролю – Сполучник - Довідник з української мови