Питання для самоконтролю – Іменник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Іменник

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення іменника.

2. На які розряди за значенням поділяються іменники?

3. Як називаються іменники, які відповідають на питання хто? На питання що? Наведіть приклади.

4. Назвіть відмінності між власними назвами й загальними. Наведіть приклади.

5. Які іменники називаються збірними? Наведіть приклади.

6. Назвіть морфологічні ознаки іменників. Відповідь проілюструйте прикладами.

7. Як визначити рід незмінюваних іменників?

5.

Назвіть відмінки та питання, на які вони відповідають.

9. Які відмінки називаються прямими, а які –непрямими?

10. Скільки відмін має іменник?

11. Які іменники належать до І відміни? На які групи вони поділяються?

12. Які іменники належать до II відміни?

13. Які іменники чоловічого роду мають закінчення – а (-я)? Наведіть приклади.

14. Які іменники чоловічого роду мають закінчення – у (-/о)? Наведіть приклади.

15. Які іменники належать до III відміни? Наведіть приклади.

16. Назвіть особливості відмінювання іменників III відміни. Відповідь проілюструйте прикладами.

17. Які іменники належать до IV відміни?

18. Назвіть особливості відмінювання іменників IV відміни.

19. Як відмінюються іменники, які мають тільки форму множини?

20. Коли складні іменники пишуться разом, а коли через дефіс?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Питання для самоконтролю – Іменник - Довідник з української мови