ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ

Мета: вчити учнів будувати словосполучення і речення з особовими займенниками, використовувати займенники для зв’язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів; формувати правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над прислів’ями

– Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть займенники, які не повторюються. Розкривши дужки, вставте потрібну букву замість крапок. Поясніть правопис займенників.

1) (Про) Мене, Семене, хай усі (коло) м..не, аби я зверху. 2) Курка сказала яйцю: “Я була такою, як ти, і я зроблю т..бе таким, як я”. 3) Ти йому про діло, а він тобі про козу білу. 4) Ти м..ні дуже по душі, та я собі ще миліший. 5) Що йому не кажи, а він у свою дудку дме.

2. Каліграфічна хвилинка

На аз ад назад

– Відтворіть фразеологізм: свої, назад, слова, брати.

– Відтворіть прислів’я, вставивши дане слово.

А, пройдеш, брехнею, назад, світ, …, не вернешся. (Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся.)

3. Словникова робота

1. Яке зі слів записано правильно?

А) Восини;

Б) посередині;

В) телифон.

2. У якому слові на місці пропуску потрібно вставити букву?

А) Завдання;

Б) шіст..надццть;

В) фут..бол.

3. Які слова слід писати разом?

А) (В)осени;

Б) (до)завтра;

В) (будь)ласка.

4. У якому слові є подвоєння приголосних?

А) Щогодин..и;

Б) щоден. ю;

В) міль..йон.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про займенник.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Виконання практичних завдань (колективно)

1. Знайдіть особові займенники, визначте їх особу (усно).

Я до тебе усміхнусь

І з тобою подружусь.

Посміхнися ти в одвід,

Ми з тобою – цілий світ.

Всі сміються навкруги –

Він, вона, вони.

Бо усмішка всіх єднає,

Жити в дружбі помагає.

2. Прочитайте. Що треба зробити зі словом “вона”, щоб прочитати вірш? Змініть слово. Визначте особу, відмінок.

Усі уроки української мови. 4 клас

Моя країна-мати Україна, ,

Про (вона) всюди слава лине,

Хоч вона немолода і сива.

Та доля (вона) судилася щаслива.

Фізкультхвилинка

3. Займенники, подані в дужках, поставте в потрібному відмінку і випишіть у дві колонки словосполучення:

А) із займенниками, що не мають початкової літери н;

Б) із займенниками, що мають початкову літеру н;

Будує з (вони), глянули (він) у вічі, люблю (вони), сказав про (вона), принесла до (вони), розбудив (вони), надіявся на (вона), вірив (вони), стиснули (він) в обіймах, з’їв за (він), знала про (вони), тьохнуло (вона) серце, купався з (він).

– У кожному першому слові підкресліть другу від початку букву, складіть і прочитайте назву вірша В. Сосюри. (“Любіть Україну”)

2. Робота в парах

Гра “Відгадай займенник”

– Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить.

– Займенник 3-ї особи однини, який указує на особу чи предмет, про який розповідають.

– Займенник 2-ї особи множини, який указує на осіб, до яких ми звертаємось.

– Утворіть каруселі тільки із займенників: хто з ким дружить? (Я з вами, ви з нами)

– Напишіть займенники з двома е.

– Напишіть займенники з ьо, йо.

Перевірка. Самоперевірка зі зразка на дошці. Самооцінювання.

3. Самостійна робота

– Запишіть речення.

Мова йшла про… (я, ти, він).

Ми потоваришували з… (ти, він).

На уроці вчителька спитала… (я, ти, вона).

– Поставте питання до займенників. Визначте їх особу.

– Визначте відмінок займенників.

4. Удосконалення тексту

– Прослухайте текст. Зверніть увагу на надмірне невмотивоване вживання особового займенника він. Вставте замість нього іменники Шевченко, Тарас, хлопець.

У ранньому дитинстві в нього виявився хист до малювання. Крейдою чи вуглинкою він розмальовував стіни, лави, стіл, навіть долівку. Мріючи стати художником, він навчався у трьох церковних малярів, але вони не виявили в нього здібностей. Вечорами, деколи й ночами, виконавши всю загадану роботу, він нишком брав книжки з панської бібліотеки і перечитував, поринаючи у невідомі світи і забуваючи про своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Переливати свої думки у слова було неабиякою втіхою для нього. (З підручника)

Словничок

Нишком – тихо, причаївшись, мовчки; крадькома, потайки, щоб інші не бачили, не знали.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Над якою темою ми працювали?

– Яке завдання найбільше сподобалося?

– Яке завдання викликало труднощі?

– Які займенники належать до особових? Чому вони так називаються?

– Визначте, про які займенники йдеться, якщо вони вказують:

А) на 3-тю особу однини жіночого роду;

Б) на 1-шу особу множини;

В) на 2-гу особу однини;

Г) на 3-тю особу множини.

– З’ясуйте, форми яких відмінків поданих займенників пропущено.

А) Ти, тобі, тобою, на тобі;

Б) мене, мені, мною, на мені;

В) нас, нам, нами.

– Знайдіть у реченнях помилки і виправте їх.

1) Ми прийшли до його.

2) Подруги прийшли до її.

3) Я зустрівся з їм нещодавно.

4) Ми відпочивали з їми в Криму.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові