ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ, НАГОЛОШУЙ, ПИШИ

ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ, НАГОЛОШУЙ, ПИШИ

Аеродро́м

Будь ласка

Вве́чері

Влі́тку

Восени

Впере́д

Гектар

Гвинті́вка

До побачення

Інжене́р

Кіломе́тр

Ліво́руч

Назад

Напам’ять

Океан

Право́руч

П’ятдеся́т

П’ятдесяти

Сигнал

Сімдесяти

Телеграма

Терпу́г

Трамвай

Троле́йбус

Цем́ент

Черне́тка

Шере́нга

Шістсо́т

Щогодини

Щоде́нно

Вдень

Взимку

Вісімдесяти

Вранці

Вчо́ра

Гардеро́б

Держава

Дисциплі́на

Ззаду

Механік

Мізинець

Мільйо́н

Попе́реду

Посере́дині

Портре́т

П’ятсо́т

Револю́ція

Респу́бліка

Телефо́н

Температу́ра

Тепе́р

Фане́ра

Фартух

Футбо́л

Шістнадцять

Шістдеся́т

Шістдесяти

Щотижня

Юннат

Ярина

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ, НАГОЛОШУЙ, ПИШИ - Українська мова