У чому полягає сутність соціалістичних вчень?

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

У чому полягає сутність соціалістичних вчень?

Соціалістичні вчення – невід’ємний елемент історії економічної думки, який постав із мрій і уявлень людей про можливість досягнення справедливого суспільства із загальним щастям для всіх, що протиставлялось несправедливості та пригнобленню спочатку в рабовласницькому і феодальному, а потім і в капіталістичному суспільстві. Усі різноманітні соціалістичні концепції об’єднували різка критика панівного ладу і не сприйняття його основи – приватної власності, яка оголошувалась головною причиною гноблення людини людиною, поділу суспільства на багатих і бідних.

Услід за соціальними утопіями XVI-XVII ст. з’явилися соціалістичні вчення XVIII-XIX ст., пов’язані з іменами таких відомих мислителів, як К. А. Сен-Симон, ПІ. Фур’є, Р. Оуен, Ф. Лассаль, а також соціалістів – рікардіанців та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому полягає сутність соціалістичних вчень? - Економічні учення