Економічні процеси

Економічні процеси – хід розвитку економічної системи, окремих її підсистем, метасистем, елементів та компонентів, послідовна зміна різних типів економічних систем, окремих стадій, ступенів, етапів систем певного типу. В межах Е. п. слід виділяти процес активної взаємодії людини з природою, присвоєння речовини природи у процесі праці (що становить зміст продуктивних сил) та економічні зв’язки і відносини між людьми з приводу привласнення створених економічних благ у різних сферах суспільного відтворення, а також організації та управління цими зв’язками і відносинами (процесами). Визначальними з-поміж них є Е. п. у сфері безпосереднього виробництва щодо привласнення засобів виробництва і робочої сили. Сутність Е. п. визначається різними типами економічних законів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Економічні процеси - Економічний словник
«