Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 3. Південна Америка

§33 Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся

Пригадайте

Які природні зони перетинають Африку та Австралію?

Які з них охоплюють найбільші площі?

Південноамериканська сельва. У Південній Америці порівняно з іншими материками тропічних широт простежується найбільша кількість природних зон. В екваторіальному поясі, на заході Амазон­ської низовини, поширені вологі екваторіальні ліси (мал. 118). У Південній Америці їх називають сельвою, що в перекладі з латинської

мови означає “ліс”. У сельві, що росте переважно на червоно-жовтих фералітних грунтах, налічують понад 40 тис. видів рослин найбільше з-поміж усіх лісів планети. Дерева тут утворюють до дванадцяти ярусів.

Одна з найцінніших деревних порід сельви – гевея, із соку якої добувають каучук. Сельва є батьківщиною какао, з плодів якого ви­робляють шоколад; молочного дерева, що дає солодкий сік; динного дерева, їстівні плоди якого нагадують диню. Тут росте також хінне дерево, з кори якого виробляють протималярійний препарат хінін.

Нижні яруси сельви – це справжні непрохідні хащі, переплетені ліанами, стовбури

яких укриті яскравими химерними квітками – орхідеями. У тихих затонах росте дивовижне латаття вікторія-регія (мал. 119), листя якої досягає 2 м у діаметрі й витримує масу до 50 кг завдяки густій міцній мережі жилок.

Тваринний світ сельви багатий і дуже різноманітний (мал. 118). Більшість тварин живе на деревах. Тут налічують 38 видів мавп. Трапляються деревні жаби, які завдяки липким подушечкам на лапах вільно рухаються навіть гладенькою поверхнею листка. На гілках дерев зависають лінивці, що іноді все життя проводять в кроні одного дерева.

Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся

Мал. 118. Сельва та її мешканці

Господарями сельви є два хижаки, що однаково вільно почуваються на землі, у воді й на деревах. Це дика кішка ягуар та удав анаконда – найдовша змія світу. В Амазонці та її притоках мешкає невелика ри­ба піранья. Зграя цих риб за кілька хвилин залишає від бика тільки кістяк.

Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся

Мал. 119. Вікторія-релігія – володар найбільших у світі листків

Досить різноманітний світ птахів сельви: від хижака гарпії завдовж­ки близько 1 м до найменшого птаха на земній кулі – колібрі, маса якого менша 2 г. Значно ускладнюють життя людині в сельві тисячі видів комах і павуків, більшість з яких трапляється лише тут. Саме в сельві мешкають велетенські павуки-птахоїди завдовжки понад 12 см.

Факти сьогодення

Амазонія – “легені” планети. Це безмежний простір сель­ви, побачити який повністю можна тільки з космосу. Якщо на одному гектарі нашого мішаного лісу зростає 10 різних порід дерев, то в Амазонії – близько 200. Амазонські ліси дають понад третину всього кисню, що виробляють зелені рослини Землі і який надходить в атмосферу. Ось чому сельву називають “легенями” планети.

Савани й рідколісся. У субекваторіальному поясі на Гвіанському, Бразильському плоскогір’ях та Орінокській рівнині є сухий сезон. Тому ліси тут поступаються саванам і рідколіссю на червоних та чер­воно-коричневих грунтах (мал. 120). Савани північної і південної час­тин материка дещо відмінні між собою. На півночі вони в загальних рисах нагадують африканські савани, але замість баобабів тут висо­чать окремі пальми. Савани на півдні материка посушливіші, тому дерев тут майже немає. Трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, що тоне у воді, але не гниє. У південних саванах ростуть чагарники та деревоподібні кактуси, стебло яких накопичує воду.

Своєрідним є також тваринний світ саван (мал. 120). На відміну від африканських, у саванах Південної Америки мало копитних. Мешка­ють тільки невеликі дикі свині-пекарі та тапіри, на яких полює пума. Дуже багато комах: хижих мурахів і термітів, які будують міцні споруди – термітники. У ці своєрідні башти й замки може проникнути тільки мурашкоїд, який має міцні кігті та довгий клейкий язик. “Санітаром” саван Південної Америки є броненосець, який знищує загиблих тварин.

Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся

Мал. 120. Савани Бразилії та їхні мешканці

ПІДСУМКИ

У Південній Америці порівняно з іншими материками тропіч­них широт найбільший набір природних зон. Основними природними зонами материка є вологі екваторіальні ліси (сельва), савани й рідколісся.

Запитання і завдання для самоперевірки

Опишіть сельву, використовуючи такі слова і словосполучення: вологе повітря, дощовий ліс, Амазонія, яруси, пальми, розкішні, пустелі, крони, квіти.

Порівняйте південноамериканську сельву та африканську гілею. Знайдіть спільне й відмінне.

Чим зумовлене виникнення на материку саван різних типів? Назвіть своєрідні риси рослин і тварин сельви та саван Південної Америки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природні зони: вологі екваторіальні ліси, савани й рідколісся - Географія