Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 2.Австралія

§27 Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Пригадайте

Що таке ендеміки?

Які природні зони переважають у тропічному кліматичному поясі?

Рослинний і тваринний світ. Більшість рослин і тварин Австралії є своєрідними представниками минулих геологічних епох. Це – релікти. Тут трапляються також види, яких немає більше ніде на земній кулі. Водночас ізольованість материка стала причиною порівняної бідності видового складу живих організмів.

Одна з найпоширеніших

рослин Австралії – евкаліпт (мал. 97). Його називають деревом-насосом. За день він “викачує” з грунту й ви­паровує через свою крону в кілька разів більше води, ніж, наприклад, береза за тиждень. Листя евкаліптів повернуте ребром до сонця і не утворює тіні. Тому евкаліптові ліси світлі, з буйним трав’яним покри­вом. Повітря в них насичене цілющими пахощами, які виділяє листя.

Дивовижні об’єкти і явища

У лісах Австралії панують евкаліпти. їх налічують близь­ко 500 видів. Здебільшого ці дерева сягають до 100 м заввишки, а часто трапляються і велетні (до 150 м). У дуплистих стовбурах влаштовуються на ночівлю

опосуми (мал. 97) і гніздяться птахи. Коли евкаліпти цвітуть, за красою вони не поступаються найгарнішим квітучим деревам. У більшості з них квітки білі, але є види, що вкрива­ються червоними, жовтими, оранжевими квітками.

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Мал. 97. Евкаліптовий ліс (1); квітка евкаліпта (2). Опосум – найбільший летючий ссавець (3)

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Мал. 98. Сумчасті ссавці Австралії

З-поміж тварин найпоширеніші в Австралії сумчасті ссавці, як-от: кенгуру, вомбати, валабі, коала, миші, намбати та ін. (мал. 98). У велетенських кенгуру діти народжуються крихітними, завбільшки З см. Дбайливі мами доношують своїх малят у сумці. Кенгуру мають поганий зір, натомість у них чудовий слух. Вони чемпіони зі стрибків у довжину серед тварин: їхній результат становить понад 10 м.

Тільки в Австралії живуть яйцекладні ссавці – качконіс і ехидна (мал. 99). Вони відкладають яйця, а вилуплених із яєць немовлят вигодовують молоком. Цих тварин вважають примітивними ссавцями. Справжніх ссавців на материку до появи переселенців не було. Зовсім мало тут і хижаків. Лише на Тасманії зберігся сумчастий диявол (мал. 98).

Факти сьогодення

Символ Австралії. На гербі Австралії зображений кенгуру – дивна земна істота. У родині кенгуру налічують 17 родів, 52 види цих тварин. Ріст найменших із них усього 23 см, у той час як самці веле­тенських кенгуру сягають 2 м, а їхня маса – до 100 кг! Вони рухають­ся зі швидкістю до 20 км/год на дуже розвинених задніх кінцівках. Сірі кенгуру відмінно стрибають у висоту, а за стрибками в довжину лаври першості належать рудим кенгуру.

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Мал. 99.ю Качконіс (1) і єхидна (2)

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Мал. 100. Світ птахів Австралії

Цікавим є світ птахів Австралії, що також представлений переваж­но ендемічними видами (мал. 100). Яскраво забарвлені папуги і райські птахи вражають своєю красою. Кукабара сміховий здатний імітувати голоси різних тварин, а смітні кури споруджують із сміття справжні інкубатори. Австралійський страус ему так само, як і кенгу­ру, є офіційним символом Австралії.

Європейські переселенці завезли на материк свійських тварин. Де­які з них, наприклад кролі, так розплодилися, що завдають великої шкоди пасовищам. Небезпечним хижаком Австралії є динго – зди­чавілий собака.

Погляд у минуле

Чому фауна Австралії така незвичайна. Вона розвива­лася за умов тривалої ізоляції материка. Суходільний міст, яким сум­часті потрапили на континент, із часом був зруйнований, а тварини поширилися в усіх природних зонах материка. В Африці переважа­ють копитні, натомість в Австралії – кенгуру і валабі. Там, де в інших частинах світу живуть лемури і білки, в Австралії – кускуси, сумчасті летяги, соні. Де на інших материках живе борсук, в Австралії – вом­бат. Намбат, або смугастий мурашкоїд, – теж сумчастий ссавець – живе в евкаліптових лісах на південному заході Австралії.

Природні зони. Найбільшу площу в Австралії охоплює зона тропічних пустель і напівпустель (мал. 101). Червоним серцем Австралії називають Велику пустелю Вікторію і Велику Піщану пустелю. їхня поверхня справді має червоний колір. Такого забарв­лення пустелям надають сполуки заліза, на які багаті їхні піски.

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Мал. 101. Велика Піщана пустеля (1); пустеля Гібсона (2); пустеля Сімпсон (3); Велика пустеля Вікторія (4)

Пустелі Австралії незвичайні. їх упродовж року використовують як пасовища, адже часто вони вкриті колючими чагарниками з низь­корослих евкаліптів і акацій. Рослини тут так тісно переплетені, що місцями утворюють важкопрохідні хащі. Причиною порівняно бага­тої рослинності у пустелях є близьке залягання підземних вод.

Практичне завдання

За картою природних зон (див. форзац) з’ясуйте, у яких природних зонах розташована Австралія?

Ліси Австралії за площею значно поступаються пустелям. Вологі тропічні вічнозелені ліси на червоно-жовтих фералітних грунтах тяг­нуться вузькою смугою у східній частині материка. Тут переважають евкаліпти з окремими масивами давніх хвойних дерев – араукарій, а також різних видів пальм, деревоподібних папоротей, бамбука.

На крайньому південному заході ростуть вічнозелені твердолисті ліси і чагарники, а на сході субтропічного поясу – мішані ліси на чер­воно-жовтих грунтах з пальмами та вічнозеленими буками.

Савани й рідколісся розташовані в трьох кліматичних поясах. Тут замість баобабів, як в Африці, переважають евкаліпти, акації, пляшкове дерево, що ростуть на червоних і коричневих грунтах. Савани й рідколісся – природна зона, де живе переважна біль­шість тварин материка (мал. 102).

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу

Мал. 102. Австралійська савана

Як людина змінює природу. Господарське освоєння Австралії, зокрема вирубування лісів і ча­гарників, випасання овець, роз­виток промисловості й туризму, загрожує унікальній природі ма­терика. Саме тому тут створено природоохоронні території. Най­більша з них – Національний парк Косцюшко, де збережено різно­манітні природні комплекси – від евкаліптових лісів до альпійських лук. Справжнім дивом є підводний парк Великого Бар’єрного рифу, де перебуває недоторканим світ коралів. Його занесено до книги природної спадщини людства.

Людина значно змінила північну частину Західноавстралійського плоскогір’я. Велику площу використовують під пасовища, де випа­сають переважно овець та велику рогату худобу. В останні десятиріччя на цій території розробляють родовища залізних, марганцевих, урано­вих та алюмінієвих руд. Освоєно поклади нафти й газу.

На південному сході материка, в басейні Муррею-Дарлінгу, вода і родючі грунти сприяли виникненню головного сільськогосподарсько­го району Австралії. Більшу частину земель тут використовують під посіви зернових культур, зокрема рису, а також для вирощування цитрусових, бавовнику. Проте і в цьому районі води не вистачає, тому збільшується використання підземних солонуватих вод, які опріснюють за допомогою енергії Сонця.

В Австралійських Альпах розробляють родовища олова, міді, поліметалів і золота. Добувають також кам’яне вугілля, нафту й газ. Великий Вододільний хребет – високорозвинений сільськогоспо­дарський район. Гірські ділянки використовують під пасовища, пе­редгір’я – під сади, виноградники, посіви зернових культур.

Господарське освоєння території призвело подекуди до розвитку несприятливих процесів. Катастрофічно поширюються зсуви, зни­жується водність річок, вимиваються грунти, збіднюється видовий склад рослинного і тваринного світу. Справжнім лихом для лісів е по­жежі, що часто стаються з вини людини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Позначення на контурній карті основних географічних об’єктів материка

Позначте на контурній карті Велику Піщану пустелю і Велику пус­телю Вікторію.

ПІДСУМКИ

Тривала ізольованість Австралії зумовила неповторність її ор­ганічного світу.

Найбільшу площу в Австралії охоплюють природні зони тропічних пустель і напівпустель.

Природу Австралії людина змінила найбільше в густозаселених районах.

Запитання і завдання для самоперевірки

Ви гадаєте, чому охорона природи для Австралії є особли­во важливою проблемою?

Порівняйте ступінь господарського освоєння окремих районів материка.

Чому ліси Австралії охоплюють незначну площу?

Чим відрізняються ендеміки й релікти? Назвіть ендеміків Австралії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Як людина змінює природу - Географія