Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

10. Мова, культура, відродження, мовні права, семантика мови, народ, лексика, фразеологія, екзотизми, асоціативні зв’язки, старослов’янська мова, засоби комічного, мовний етикет, самобутність.

11.1. Загальнолюдська скарбниця духовності, чуттєвий зв’язок, колисанки, монотонний тихесенький наспів, пестливі лагідні слова, муркотливий котик, сон дрімота, Сонко, Дрімота.

II. 1) Іменники (хто? що?, вказують на предмет): мати, дитя.

Прикметники (який?

чий?, вказують на ознаку предмета): чуттєвий, щирий. Займенники (вказують на предмет, його ознаку або кількість чи порядок при лічбі, але не називають його): нічого, усю.

Числівники (скільки? котрий?, вказують на кількість або порядок предметів при лічбі): першими.

Дієслова (що робити? що зробити?, вказують на дію або стан предмета): писав, існує.

Прислівники (як? де? чому? коли? …. вказують ка ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки): зворушливо, цілком.

Прийменники (існують для зв’язку слів у словосполученнях і реченнях): із, у.

Сполучники (з’єднують однорідні члени речення або частини складного

речення): як, і.

Частки (надають додаткових смислових відтінків у реченні): це.

Вигуки (виражають емоції та звуконаслідування): ой.

3) Щасливий – щасливенький, розумний – розумненький, здоровий – здоровенький.

12. Язик – язык, мова – язык, мовлення – речь, спілкування – общение; світанок – рассвет, луна – эхо, місяць – луна; смеркати – темнеть, шаленіти – неистовствовать, веліти – велеть; присмерки – сумерки, сутінки – сумерки, вечорниці – посиделки; ласун – любитель вкусного, пестощі – ласка, пустощі – баловство, біганина – беготня: питоньки – пить, їстоньки – есть; гарнюсінький – красивенький, малюсінький – маленький.

ПОЯСНЕННЯ

Дієприкметниковий зворот – це дієприкметник із залежними словами. Дієприкметниковий зворот на письмі виділяється комами, якщо стоїть після пояснювального слова.

Дієприслівниковий зворот – це дієприслівник із залежними словами. Дієприслівниковий зворот на письмі завжди виділяється комами.

15. ІІ. 1) Речення з дієприкметниковим зворотом: Спільноти, Утворені на основі єдності мови, виявилися історично витривалішими, ніж державні утворення з їхньою політичною та економічною єдністю, про що свідчить розпад Австро-Угорської та Російської імперії.

(_____ , , ), [ = – ]

Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму - ГДЗ з мови