ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

§ 19. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Вправа 188

Розірваний → розірваний контракт → розірваний компанією контракт. Намальований → намальований портрет → намальований художником портрет. Побілілий → побілілий дах → побілілий від снігу дах.

Вправа 190

І. Спишіть. Підкресліть дієприкметникові звороти відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні.

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

II. У першому, другому, третьому та п’ятому реченнях дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, тому він виділяється комами.

У четвертому ж реченні дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, тому комою не виділяється.

Вправа 191

Дієприкметниковий зворот в усному мовленні виділяємо паузою та інтонаційно. Після означуваного слова перед дієприкметниковим зворотом інтонація підвищується, а після звороту – понижується. На письмі дієприкметниковий зворот виділяємо комами, якщо він стоїть після означуваного слова. Якщо ж зворот стоїть перед означуваним. словом., то кому не ставимо.

Вправа 192

І. Спишіть, відокремлюючи дієприкметникові звороти комами. Підкресліть ці звороти як члени речення.

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

class=""/>

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

(Просте, поширене, повне, двоскладне, ускладнено дієприкметниковим зворотом, розповідне, неокличне.)

Вправа 193

1. Розмальований олівцями альбом Олександр здав на перевірку вчителеві образотворчого малювання. 2. Казка, розказана бабусею, Мар’янці дуже сподобалася. 3. Жовтогарячий клиновий листочок, принесений вітром, тихенько впав під ноги. 4. Вкрита листям яма була дуже небезпечна. 5. Високе дерево, зрубане в лісі, доставили на деревообробний завод. 6. Цей матеріал, досконало вивчений, нам допоможе на контрольній роботі.

Вправа 194

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Вправа 195

І. 1. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський). (Дієприкметникові звороти стоять після означуваного слова). 2. Любов до Вітчизни починається з любові до берізки біля рідної хати, до стежини на городі, втоптаної дитячими ногами (М. Рильський). (Кома при однорідних членах речення та дієприкметниковому звороті, який стоїть після означуваного слова). 3. Біля хатини притулився зроблений із хворосту й обмазаний глиною сарайчик (О. Донченко). 4. Довкола площі стояли чепурні будиночки, закриті городами і садами… (Ю. Тис). (Дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова). 5. Біля горба було невелике озерце, сховане в заростях лози, з берегами, зарослими осокою (І. Вагмут). (Дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова). 6. На подзьобаному дощем піску залишилися відбитки його босих ніг (А. Шиян).

II. Вкриті – дієприкметник, доконаний вид, пасивний, множина.

Сховане – дієприкметник, доконаний вид, пасивний, однина, с. р.

Вправа 197

1. План, накреслений архітекторами, затвердили вчасно. 2. Тихо дрімала земля, встелена осіннім листям. 3. Засіки засипали зерном, зібраним улітку. 4. Ліс, поріділий від непродуманої вирубки, зустрів нас непривітно. 5. Дідусеві подарували сорочку, оздоблену мереживом. 6. Трави, заплетені зеленим горошком, м’яко лоскотали босі ноги.

Ознака, виражена дієприкметниковим зворотом, виступатиме більш яскраво, виразно в тих реченнях, де дієприкметниковий зворот стоїть саме після означуваного слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ - ГДЗ з мови
« 
 »