Рівнодійна сила – Статика

5. Механіка

5.4. Статика

Статика – розділ механіки, в якому вивчається рівновага тіл під дією сил.

5.4.1. Рівнодійна сила

Рівнодійна сила – це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла.

Рівнодійна сил, прикладених в одній точці й спрямованих по одній прямій в один бік, спрямована в той самий бік, а її модуль дорівнює сумі модулів складових сил.

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сил, спрямованих по одній прямій у протилежні боки, спрямована

в бік більшої за модулем сили, а її модуль дорівнює різниці модулів складових сил.

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сила   Статика

Рівнодійна сил, спрямованих під кутом одна до одної (прикладених до тіла), за величиною і напрямом дорівнює діагоналі паралелограма, побудованого на цих силах.

Рівнодійна двох однакових за модулями сил, спрямованих протилежно, дорівнює нулю. Сили зрівноважуються. Тіло перебуває в спокої або рухається прямолінійно рівномірно.

Рівнодійна сила   Статика

Щоб тіло, яке може рухатися поступально (без обертання), перебувало в рівновазі, необхідно, щоб геометрична сума прикладених до тіла сил (або сума проекцій, прикладених сил на будь-яку координатну вісь) дорівнювала нулю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівнодійна сила – Статика - Довідник с фізики