РЕСУРСИ ВІДНОВНІ

Екологія – охорона природи

РЕСУРСИ ВІДНОВНІ – усі об’єкти матер. світу, що знаходяться в межах біосферного колообігу речовин, здатні до самовідновлення (через розмноження або прир. цикли відновлення) за терміни, порівнювані з темпами госп. діяльності людини. До Р. в. належать ресурси біосфери – рослинність, тварини, грунт, торф, а також кисень атмосфери та деякі ін., здатні відновлюватися в прир. процесах і підтримуватися у певній сталій кількості. У разі марнотратного використання деякі Р. в. можуть зникати, втрачаючи здатність до самовідтворення (окремі види тварин і рослин, родючість грунту тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

РЕСУРСИ ВІДНОВНІ - Довідник з екології