РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Самостійна робота № 3

Тип уроку: урок формування навичок розв’язування задач. Поточний контроль знань.

Мета: формувати вміння учнів розв’язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення; здійснити поточний контроль знань для подальшої корекції.

Обладнання та наочність: картки або збірники задач.

Відеофрагмент: як ремонтують пробоїну в кораблі (з документального або художнього фільму).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання

для фронтального опитування

– За якою формулою обчислюється тиск твердого тіла?

– Сформулюйте умову рівноваги поршнів гідравлічної машини.

– Як обчислити гідростатичний тиск рідини?

– Що можна сказати про рівні різнорідних рідин, налитих у сполучені посудини?

IV. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Трактор масою 12 т має площу опори кожної гусениці 1,2 м2. Який тиск на грунт спричиняє трактор?

_____________________________________________________

2. Знайдіть висоту рівня води у водонапірній вежі, якщо манометр біля її підніжжя показує тиск 220 кПа.

_____________________________________________________

3. У класі барометр

показує 756 мм рт. ст., а в цей самий час біля річки – 760 мм рт. ст. На якій висоті над рівнем річки знаходиться школа?

_____________________________________________________

4. У праве коліно заповнених водою сполучених посудин долили шар гасу висотою 20 см. На скільки відрізняються рівні рідин у посудинах?

_____________________________________________________

5. Площа меншого поршня гідравлічного пресу 10 см2. На нього діє сила 400 Н. Яка сила діє на більший поршень, якщо його площа дорівнює 200 см2?

_____________________________________________________

6. Визначити силу, потрібну для втримання пластиру, накладеного зсередини на пробоїну в підводній частині лодки на глибині 85 см, якщо площа пробоїни 160 см2? (Показати відеофрагмент, як ремонтують пробоїну в кораблі (з документального або художнього фільму).)

_____________________________________________________

7. До якої висоти потрібно налити рідину в циліндричну посудину, щоб сила тиску на дно і на бічну поверхню була однакова?

_____________________________________________________

Індивідуальне завдання для сильних учнів

8. Нижню частину двох сполучених посудин площею поперечного перерізу 1,5 см2 заповнили ртуттю. У ліве коліно налили 75 г води. Якої висоти має бути стовпчик гасу, налитого в праве коліно, щоб ртуть залишилася на тому ж рівні?

_____________________________________________________

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

Варіант 1

1. До якої висоти потрібно налити воду в посудину, щоб вона спричиняла тиск 2,5 кПа? (3 бали)

_____________________________________________________

2. Мармурова колона масою 500 т має площу основи 12,5 м2. Визначте тиск колони на опору. (4 бали)

_____________________________________________________

3. Нижню частину сполучених посудин наповнили ртуттю. У ліве коліно налили гас, а в праве – воду, висота стовпчика якої 16 см. Якої висоти має бути стовпчик гасу, щоб рівень ртуті в посудинах не змінився? (5 балів)

_____________________________________________________

Варіант 2

1. Чому дорівнює густина рідини, яка створює тиск на дно посудини 3,2 кПа? Висота шару рідини дорівнює 40 см. (3 бали)

_____________________________________________________

2. Залізний куб масою 975 кг має площу основи 2500 см2. Визначте тиск кубу на опору. (4 бали)

_____________________________________________________

3. Рівень води у сполучених посудинах нижчий від краю на 10 см. Якої висоти стовпчик гасу потрібно налити у ліве коліно посудин, щоб рідина почала переливатися через край? У якому коліні це відбуватиметься? (5 балів)

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 25-30; розв’язати вправу 30 письмово

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 19.35, 19.40

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. Самостійна робота № 3 - Плани-конспекти уроків по фізиці