Розв’язування задач ст.16

Розв’язування задач

1

Обчисли.

Розвязування задач ст.16

2

Склади задачі за короткими записами. Зістав задачі. Що в них спільне? відмінне? Як ця відмінність вплине на спосіб знаходження однакової величини?

Розвязування задач ст.16

3

Розв’яжи задачу. Перетвори її на задачу, в якій однакову величину знаходять за двома сумами.

У зоопарку трьом бурим ведмедям на тиждень потрібно 42 кг риби. Скільки риби потрібно чотирьом бурим ведмедям на тиждень за однакової норми годування?

Розвязування задач ст.16

4

Розв’яжи

задачу. Перетвори її на задачу, в розв’язанні якої двома останніми діями будуть дії множення.

У зоопарку мешкає однакова кількість бурих і білих ведмедів. На день бурим ведмедям дали 20 кг риби, а білим – 30 кг. Скільки кілограмів риби отримали на день 1 бурий ведмідь і 1 білий ведмідь окремо, якщо разом вони отримали 5 кг?

5

Згадай відповідні правила та знайди значення виразів.

1754 ∙ 10 520000 : 100 910 ∙ 1000

9360 : 10 8 ∙ 10000 60000 : 1000

723 ∙ 100 350000 : 100 240000 : 10000

6

Подай числа у вигляді частки розрядної одиниці та числа, скориставшись підказками.

Розвязування задач ст.16

7

Згадай способи

множення і ділення на 25. Знайди значення першого виразу в кожному стовпчику. Чи можна міркувати так само, щоб знайти значення решти виразів у стовпчику?

А ∙ 250 = а ∙ 1 000:4

34 ∙ 25 800000 : 25 а ∙ 2 500 = а ∙ 10000:4

34 ∙ 250 800000 : 250 а : 250 = а : 1 000 ∙ 4

34 ∙ 2500 800000 : 2500 а : 2 500 = а : 10000 ∙ 4

8

Знайди значення виразів.

302 ∙ 500 74000 : 250 82 ∙ 250

60000 : 2500 140000 : 5000 3700 : 50

9

Порівняй вирази. У разі потреби знайди значення виразів письмово.

Розвязування задач ст.16

10

Склади відповідні вирази зі змінною, запиши їх.

1) Уляна купила 2 блокноти по х грн кожний і ручку за у грн. Скільки гривень заплатила Уляна за покупку?

2) Уляна купила 2 блокноти по х грн кожний і ручку за у грн. Скільки грошей залишиться в Уляни, якщо в неї було с грн?

11

Знайди значення виразів письмово з перевіркою.

39256 : 7 36072 : 9 18864 : 8

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування задач ст.16 - Математика