Рухи альтернативні

Політологічний словник

Рухи альтернативні – громадські рухи, що протистоять підходам традиційних організацій (державні, політичних партій, профспілок тощо) у вирішенні глобальних, регіональних, місцевих питань і проблем (екології, війни і миру, демократизації суспільства, забезпечення якості, рівня життя) До Р. а. належать рухи: екологічні, за новий стиль, спосіб життя та ін. Породжують Р. а. реальні проблеми людського життя, які не в змозі вирішити самостійно держави, їх органи. Загальними рисами Р. а. є: участь у них здебільшого представників середніх прошарків суспільства; молодіжний склад учасників; заперечення традиційних структур суспільства; радикалізм у заходах і рішеннях, які ними пропонуються. Серед Р. а. найбільш організованими і потужними є рухи, пов’язані з вирішенням екологічних проблем (“партії зелених”, “Гринпіс”, фракції в парламентах багатьох країн тощо).

Политическая социология. – Ростов н/Д, 1997; Философский энциклопедический словарь. – М., 1998; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рухи альтернативні - Довідник з політології