Соціально-трудові конфлікти

Соціально-трудові конфлікти – основні види боротьби між індивідуальними, колективними і суспільними інтересами, в основі яких лежать розвиток і функціонування соціально-економічних законів (а отже, притаманних їм суперечностей), а метою такої боротьби є збереження, примноження та набуття економічної власності і влади. Існування С.-т. к. означає протилежність усвідомлених протиборними сторонами інтересів, зумовлену значною соціально-економічною диференціацією і переконаннями, що доступ до матеріальних і духовних благ штучно обмежується

панівним класом, на основі якої формується стійке почуття соціальної несправедливості. Двома основними видами боротьби є соціальна (за зміну принципів нагромадження та розподілу власності, а також принципів отримання політичної влади в суспільстві, а отже, за зміну соціальної системи) та економічна (за зміну критеріїв розподілу багатства у межах соціальної системи). Класичною формою другого виду боротьби є страйки. З метою мінімізації економічних і соціальних втрат від загострення конфлікту слід використовувати практику соціального партнерства (див. Партнерство соціальне), укладання колективних договорів.
Трудові конфлікти зумовлені передусім поганими умовами праці, надмірним адміністративним тиском тощо і якщо не допускати їх переростання в руйнівні форми, вживати необхідних заходів для їх розв’язання, вони відіграють конструктивну роль у розвитку виробництва, поліпшенні організації, пожвавленні активності працівників та ін. Це саме стосується і соціального конфлікту, який може виконувати як конструктивну, так і деструктивну (руйнівну) роль. Для розв’язання конфліктів (соціальних, трудових), зумовлених розвитком і функціонуванням об’єктивних економічних законів і закономірностей, а отже, властивих їм суперечностей, необхідний комплексний аналіз причин та умов їх виникнення, спільний пошук шляхів і методів їх подолання. Методами розв’язання соціальних конфліктів є переговори, пошук компромісів, застосування закону, владних повноважень, взаємні поступки та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Соціально-трудові конфлікти - Економічний словник