Способи дієслова – Дієслово

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово

Способи дієслова

Спосіб Дієслова виражає відношення дії до дійсності. В українській мові розрізняють три способи дієслова: Дійсний, умовний і наказовий. Кожен спосіб має своє граматичне значення і морфологічне вираження.

Спосіб

Що виражає

На які питання відповідає

Як змінюється

Приклади

Дійсний

Дійсну, реальну дію

Що робить? що зробить? що робив?

За часами, числами

та особами або родами (у формі минулого часу)

Працює,

Сміється,

Забуде,

Плив

Умовний

Бажану, можливу за певних умов дію

Що робив би? що зробив би?

За числами і родами (в однині)

Працював би, сміявся б,

Забула б,

Пливли б

Наказовий

Спонукання до дії (наказ, прохання, побажання, пораду)

Що роби?

Що зроби?

За числами й особами

Працюй,

Смійтеся,

Забудьмо, пливіть

Дійсний спосіб означає реальну дію, що вже відбулася, відбувається чи відбуватиметься. Дієслова дійсного

способу змінюються за часами, числами та особами (в теперішньому і майбутньому часах) або за родами (в минулому часі). Правду Не сховаєш. Добрі жорна все Перемелють. У тихому болоті чорти Водяться. Правда суду Не боїться. Хто влітку Буде співати, той узимі Буде танцювати. Кричала ворона, як угору Летіла, а як униз, то й Опустила крила (Народна творчість).

Умовний спосіб виражає можливу за певної умови або бажану дію. Дієслова умовного способу творяться додаванням до форм минулого часу частки Би (б) і змінюються за числами, а в однині – і за родами (Запросив би, запросила б, запросило б, запросили б). У глибині моїх темнот і снів твоя Лунала б мова солов’їно (Д. Павличко). Здається, що листок Би цілувала, в дзвіночку Б ночувала, як бджола (Л. Костенко). Я Б тебе Заховав за Дніпра тиху спину, та Дніпрові самому сховатись за ким? (М. Вінграновський).

Наказовий спосіб у формі наказу, заклику, прохання, поради, побажання виражає спонукання до дії, яка реально ще не існує. Більше Вір своїм очам, ніж чужим речам. Сім раз Одмір, а раз Одріж. Дивіться на нього сьогодні, а то завтра не дотовпитесь (Народна творчість). Хай Мова Викликає подив і зачарування (І. Вихованець). Хай, люба, місяць на підкови нам ковалі ПерекуютЬ (Б.-І. Антонич). Це ти? Це ти. Спасибі… Я хмурюсь. Проходь. Сідай. Не оглядайся! А біжи Бігом (М. Вінграновський).

Форми слів наказового способу творяться від основ теперішнього часу. Дієслова наказового способу в однині мають форму 2-ї особи, а в множині – 1-ї і 2-ї (Бери, берімо, беріть; стань, станьмо, станьте).

Наказова форма 3-ї особи утворюється за допомогою спонукальної частки Хай (нехай) від дієслів теперішнього часу та майбутнього простого часу в 3-й особі однини і множини: Хай вивчає, хай вивчають, хай вивчать; нехай пише, нехай пишуть, нехай напишуть.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Способи дієслова – Дієслово - Довідник з української мови