Види дієслова – Дієслово

Самостійні частини мови

Дієслово

Види дієслова

Дієслова, які означають дію, обмежену в часі її перебігу, – доконаного виду (заспівав, перейшов, виніс, відлетіла), а дієслова, які означають дію, не обмежену в часі, – недоконаного виду (мислити, плавати, прати, прибирати). Дієслова доконаного виду відповідають на питання що зробити? Недоконаного – що робити?

Дієслова доконаного виду означають дію із вказівкою на її завершеність у минулому чи в майбутньому, на її результативність. Тому ці дієслова вживаються лише в минулому

часі (визирнув, підсипав) і в майбутньому часі (засвітить, оголосить).

Дієслова недоконаного виду не містять вказівки на завершеність дії, на тривалість дії в часі, тому вживаються в теперішньому, минулому і майбутньому часі (аналізую, аналізуватиму, проаналізували).

Значення виду міститься в основі дієслова і зберігається в усіх його формах, але засобом вираження його найчастіше бувають префікс, суфікс, наголос, чергування звуків:

– малювати – намалювати;

– ставати – стати;

– засипати (від спати) – засипати;

– забирати – забрати.

Існує група дієслів, яка може виражати значення

обох видів; вид їх встановлюється в реченні. До таких дієслів належать здебільшого слова іншомовного походження із суфіксом – ува-: атакувати, гарантувати, інтенсифікувати, конфіскувати, телеграфувати; наслідувати, воєнізувати, а також веліти, реформувати та ін.

Деякі дієслова можуть бути лише недоконаного виду (гордувати, гребувати, вимагати, мислити, ледарювати, ворогувати, погукувати, потріскувати та ін., хоча інколи в літературі як стилістично марковані вживаються форми погордувати, помислити, заворогувати та ін.), а деякі – лише доконаного (натерпітися, повчитися, відшуміти та ін.).

Усі інші дієслова, як правило, утворюють видові пари: збирати – зібрати, зігрівати – зігріти.

ЗАПАМ’ЯТАЙ

Умовна частка би (б) з дієсловами пишеться окремо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Види дієслова – Дієслово - Довідник з української мови