Тестові завдання

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Другий закон Г. Менделя – це закон про:

A) чистоту гамет;

B) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1;

В) одноманітність гібридів першого покоління;

Г) різноманітність гібридів першого покоління.

2. Генетичний код – це:

A) триплет нуклеотидів;

Б) послідовність декількох амінокислот;

B) триплет амінокислот в молекулі ДНК;

Г) спосіб запису спадкової інформації в молекулі ДНК за допомогою коду амінокислот.

3. Генотип – це:

A) сукупність усіх генів організму;

Б) сукупність усіх фенотипів даного організму;

B) сукупність генів і фенотипу даного організму;

Г) система генів організму, що взаємодіють між собою.

4. Алельні гени розміщені:

A) в одній хромосомі;

Б) у різних хромосомах;

B) у відповідних ділянках гомологічних хромосом;

Г) у різних ділянках гомологічних хромосом.

5. Автор закону зчепленого успадкування:

A) Г. де Фріз;

Б) Г. Мендель;

B) Т. Морган;

Г) А. Вейсман.

6. Автор гіпотези чистоти гамет:

A) Г. де Фріз;

Б) Г. Мендель;

B) М. Вавилов;

Г) Т. Морган.

7. Зчеплена зі статтю ознака людини:

A) група крові;

Б) дальтонізм;

B) полидактилія;

Г) колір волосся.

8. При аналізуючому схрещуванні для визначення генотипу особини її схрещують з іншою особиною, яка:

A) має бути гетерозиготною;

Б) може мати будь-який генотип;

B) має бути гомозиготною за рецесивною ознакою;

Г) має бути гомозиготною за домінантною ознакою.

9. В основі геномних мутацій лежить:

A) кросинговер;

Б) зміни структури гена;

B) кон’югація негомологічних хромосом;

Г) порушення розходження хромосом під час ділення клітин.

10. Приклад модифікації:

A) рахіт у людини;

Б) поліплоїдія у пшениці;

B) редуковані крила у дрозофіли;

Г) трисомія по 21-й парі хромосом у людини.

11. У людини темний колір волосся домінує над світлим. Гомозиготний брюнет одружився з блондинкою. Позначте, який колір волосся матимуть їх діти.

A) Усі діти будуть гетерозиготними брюнетами;

Б) усі діти будуть гомозиготними брюнетами;

B) усі діти будуть блондинами;

Г) 50 % дітей будуть брюнетами, 50 % – блондинами.

12. До медико-генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого здоровий, а жінка народилась із захворюванням на гемофілію. Позначте, який прогноз народження дітей з такою хворобою у цього подружжя.

A) 50 % дітей будуть хворими;

Б) усі діти будуть здоровими;

B) усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні за гемофілією;

Г) хворими будуть тільки дівчата.

13. До медико-генетичної консультації звернулося подружжя, чоловік якого хворий на дальтонізм, а жінка здорова. Позначте, який прогноз народження дітей з такою хворобою у цього шлюбу, якщо жінка гомозиготна.

A) Усі діти будуть здоровими, з нормальним генотипом та фенотипом;

Б) усі діти будуть здорові фенотипово та гетерозиготні;

B) усі діти будуть хворими;

Г) хворими будуть тільки хлопчики.

14. Установіть відповідність між закономірностями генетики та їх авторами.

A) закон гомологічних рядів спадкової мінливості;

Б) закон зчепленого успадкування;

B) закон незалежного успадкування.

1. Томас Хант Морган;

2. ГугодеФріз;

3. М. І. Вавилов;

4. Грегор Мендель.

Тестові завдання

Практичні завдання

1. Ген комолості (безрогості) у великої рогатої худоби домінує над геном рогатості. Комола корова народила двох телят, перше з яких виявилося безрогим, а друге – рогатим. Визначте можливі генотипи батьків.

2. Схрещування двох морських свинок із хвилястою шерстю дало 12 свинок із хвилястою шерстю і 4 – із гладенькою. Яка частина свинок із хвилястою шерстю виявиться гомозиготною за цією ознакою?

3. У томатів ген, який зумовлює нормальну висоту стебла, домінує над геном карликовості. Якої висоти будуть рослини F1 від схрещування гомозиготних високих рослин з карликовими? Якого потомства у F2 слід чекати від гібридів першого покоління? Який результат отримаємо в разі зворотного схрещування гібридів F1, з батьківською карликовою формою?

4. Схрестили дві форми суниць: червоноплідну й білоплідну. Гібриди мають рожеві плоди. Якими за генотипом і фенотипом будуть рослини від схрещування між собою гібридів з рожевими плодами?

5. Батько хворіє на мігрень (домінантна ознака), а мати здорова. У батька нормальний слух, у матері – також, але вона має рецесивний алель глухоти. Яка ймовірність народження у них дитини з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома генами?

6. Здорова жінка, брат якої хворіє на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка. У них народилась дитина-гемофілік. Яка ймовірність того, що й друга їхня дитина буде гемофіліком?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тестові завдання - Довідник з біології