ТИХИЙ ОКЕАН. КЛІМАТ, ВЛАСТИВОСТІ ОКЕАНІЧНИХ ВОД, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, БАГАТСТВА ОКЕАНУ

УРОК 7. ТИХИЙ ОКЕАН. КЛІМАТ, ВЛАСТИВОСТІ ОКЕАНІЧНИХ ВОД, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, БАГАТСТВА ОКЕАНУ

Навчальна мета: сформувати в учнів систему знань про особливості природи Тихого океану: характерні ознаки клімату та властивості водних мас, своєрідність органічного світу, природних ресурсів океану; розвивати комунікативні навички та вміння працювати в малих групах.

Основні поняття: пасат, мусон, тайфун, водна маса, кораловий риф, біологічні ресурси, мінеральні ресурси, забруднення.

Обладнання: карта океанів, картосхема Тихого океану, ілюстрації

представників органічного світу Тихого океану, аркуші паперу А3, маркери, атласи, підручники.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Назвіть імена дослідників, що брали участь у дослідженні природи Тихого океану.

– Як географічне положення Тихого океану впливає на його природу?

– Які затоки і моря входять до складу Тихого океану?

– Які протоки (канали) з’єднують Тихий океан з іншими океанами?

– У межах яких кліматичних поясів знаходиться Тихий океан?

– На клімат яких прилеглих до океану

материків Тихий океан впливає найбільше?

– Що є причиною утворення течій в океані?

– Які закономірності розподілу температур та солоності вод у Світовому океані ви знаєте?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Тепер ви знаєте, як проводилися дослідження Тихого океану, як багато було витрачено зусиль мандрівників та вчених різних країн для пізнання його природи. Все, що нам відомо про Тихий океан сьогодні, – це результат їх героїчної праці. Але для того щоб можна було більше дізнатися про особливості природи Тихого океану, вам потрібно теж стати дослідниками, опанувавши накопичені знання. Отже, сьогодні на уроці в нас працюють “творчі лабораторії” – групи науковців, які досліджують конкретну проблему, характеризуючи особливості природи Тихого океану, його природні багатства, екологічні проблеми.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Робота в групах

Кожна група заслуховує повідомлення керівника за певною темою, готує виступ (керівник не виступає), ілюстративний та картографічний матеріал, малюнки, складає вірш відповідно до своєї теми.

1. Клімат тихого океану

Переважна частина Тихого океану лежить в екваторіальному, субекваторіальних і тропічних поясах. Температура повітря в цих районах коливається від +16° до +24 °С. На півночі океану взимку вона опускається нижче за 0 °С, а поблизу берегів Антарктиди така температура тримається і в літні місяці. У тропічних широтах над океаном панують пасати, у помірних – західні вітри, а біля берегів Євразії утворюються мусони. Тихий океан – найбільш неспокійний серед усіх океанів. У помірних широтах шторми, викликані сильними вітрами, тримаються всю холодну пору року. У Південній півкулі, між 40° і 60° пд. ш., сильні вітри нерідко переходять в урагани, здіймаючи хвилі заввишки 35 м. У західній частині океану щороку проносяться спустошливі тропічні циклони – тайфуни.

2. Властивості океанічних вод тихого океану

Розташування Тихого океану в майже всіх кліматичних поясах Землі є причиною утворення всіх типів поверхневих водних мас, окрім арктичних. Через велику площу океану між тропіками середні температури його поверхневих вод вищі, ніж в інших океанах. Середньорічна температура вод між тропіками +19 °С, поблизу екватора +25-29 °С, біля Антарктиди вона знижується до -1 °С. Солоність поверхневих вод коливається в межах від 30 до 35 %о. На півночі Тихого океану плавучої криги мало, на відміну від його південної частини біля Антарктиди, де багато айсбергів.

Системи течій. Цунамі.

3. Органічний світ тихого океану

Тихий океан надзвичайно багатий на живі організми, загальна кількість яких становить понад 50 % усього живого, що є у Світовому океані. Це пояснюється його значними розмірами, різноманіттям природних умов і тривалою геологічною історією. У зміні флори і фауни океану добре виражена зональність.

4. Ресурси тихого океану

Біологічні ресурси океану – риби та тварини, ракоподібні та молюски, водорості. Тихий океан посідає перше місце серед океанів за виловом риби та нерибних продуктів. У приполярних широтах океану полюють на тюленів, моржів, морських котиків, китів тощо.

Мінеральні ресурси. На шельфі океану розробляються родовища руд олова, марганцю, кобальту та інших металів, видобувають нафту та природний газ.

Енергетичні ресурси: енергія течій, припливів, хвиль, вітру, перепадів температур на глибинах.

5. Екологічні проблеми тихого океану

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Чим пояснюється різноманіття кліматичних умов Тихого океану? Які типи атмосферної циркуляції панують у різних широтах над океаном?

– Які особливості мають поверхневі водні маси Тихого океану? Чим вони зумовлені?

– Які основні течії формуються в Тихому океані?

– Чому рослинний і тваринний світ Тихого океану вирізняється великим багатством і різноманіттям?

– Як використовуються людиною багатства органічного світу Тихого океану? Які це має наслідки?

– Які мінеральні ресурси видобувають у Тихому океані? Які райони Тихого океану найбільш інтенсивно освоюються людиною?

– Які наслідки для природи Тихого океану має господарська діяльність людини в його акваторії та на узбережжях?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Охарактеризувати одну з течій Тихого океану (за вибором) за планом: а) у якій частині океану протікає; б) напрямок течії; в) тепла чи холодна; г) поблизу яких материків та остовів проходить; д) як впливає на природу узбережжя.

– Прокласти на контурній карті Тихого океану маршрути уявного плавання: а) туристичного судна; б) науково-дослідної експедиції. Підготувати усний опис цих маршрутів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТИХИЙ ОКЕАН. КЛІМАТ, ВЛАСТИВОСТІ ОКЕАНІЧНИХ ВОД, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, БАГАТСТВА ОКЕАНУ - Плани-конспекти уроків по географії