Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Розділ 1 ОКЕАНИ

Тема 1. Тихий океан. Океанія

§7 Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Пригадайте

Що таке циклони й антициклони?

Клімат і води. Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в його кліматі. У центральних областях океану він жаркий, а на крайній півночі та крайньому півдні – холодний.

Практичне завдання

За картами атласу визначте основні типи клімату Тихого океану.

У центральних областях температура води на поверхні океану впродовж року висока – від +26 до +29 °С, на півночі

й півдні вона опускається до -0,5 °С (мал. 20). Зональні відмінності спостерігаються також і в температурі повітря над океаном.

Водночас температура води і повітря навіть у межах одного гео­графічного поясу не буває однаковою. Наприклад, у помірних ши­ротах біля берегів Євразії температура повітря взимку становить від -20 до -22 °С, а біля берегів Північної Америки опускається лише до 0 °С. Причиною таких явищ є постійно існуюча тут область зниже­ного тиску – Алеутський мінімум, або циклон. У цій області на заході помірного поясу океану повітряні й водні маси рухаються переважно з півночі, а отже, вони холодні. На

сході помірного поясу спостері­гається протилежний рух. Тому повітряні й водні маси тут порівняно теплі.

Зональний розподіл температур порушується також у тропічних широтах Тихого океану. Проте тут, на відміну від помірного поясу, на сході океану холодніше, ніж на заході. Причиною цього є області підвищеного тиску. У Північній півкулі це Північнотихоокеанський максимум, а в Південній – Південнотихоокеанський максимум, або антициклон.

Як і температура, кількість опадів над Тихим океаном також змінюється з півночі на південь. Водночас існують помітні відмін­ності між західною та східною частинами океану. Так, на сході тропічних широт, в областях пере­важання антициклонів, повітря сухіше.

У розподілі солоності в Тихому океані є певні закономірності. Мі­німальна солоність (менше 32 %о) спостерігається у високих широтах, що пояснюється малим випаровуванням, переважанням опадів над випаровуванням і частково таненням криги, 3 наближенням до тропічних широт солоність зростає, досягаючи тут максимуму (понад 36 %о).

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Мал. 20. Середньорічна темпера тура поверхневих вод океану

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Мал. 21. Течії Тихого океану

Течії Тихого океану. Найпо­тужнішою течією не лише Тихого, а й усього Світового океану є течія Західних Вітрів (мал. 21). Щороку вона переносить води у 200 разів більше, ніж усі річки земної кулі.

Це єдина течія, що огинає всю нашу планету. Довжина її становить близько 30 000 км, ширина – при­близно 1000 км. У багатьох місцях потужний потік охоплює всю товщу вод. Утворення такої течії поясню­ється тим, що материки не перешко­джають її рухові. З цієї самої причини вітри, які породжують течію, набувають надзвичайної сили, особливо південніше 40-ї паралелі. Тому ці широти Світового океану й називають “ревучими сороковими”.

Течія Західних Вітрів – це лише південна гілка велетенського колообігу морських течій, у якому беруть участь також Перуанська і Південна Пасатна течії. Усі вони відповідно до циркуляції повітря рухаються проти годинникової стрілки.

Одна з найпотужніших теплих течій Тихого океану – Куросіо. Тем­пература води на поверхні коливається від +12 до +28 °С, тому ця течія робить клімат японського узбережжя теплішим. Течія Куросіо разом із Каліфорнійською і Північною Пасатною течіями утворюють величезний колообіг морських течій у північному тропічному поясі. Водні маси у цьому колообігові течій під впливом циркуляції повітря рухаються за годинниковою стрілкою.

Дивовижні об’єкти і явища

Течія-“хлопчик” і течія-“дівчинка”. У східній частині Тихого океану, в прибережній зоні Південної Америки, спостерігають незви­чайні течії, які називають іспанськими словами – Ель-Ніньо (“маля-хлопчик”) і Ла-Нінья (“маля-дівчинка”). Під час Ель-Ніньо зазвичай холодна вода біля берегів екваторіальної зони стає на 4-5 °С теплішою. Це спричинює масову загибель риби, морських тварин, птахів. Водночас починаються зливи і повені на суходолі та шторми на морі. Однак щойно настає Ла-Нінья, усі ці природні негаразди рап­тово припиняються так само, як і розпочалися.

Органічний світ і природні ресурси Тихого океану надзвичайно різноманітні. Особливо багатий органічний світ в екваторіальних і тропічних широтах. В океані мешкає понад 2000 видів риб, зокрема це тунець, скумбрія, акули; налічують понад 6000 видів молюсків: мідії, гребінці, каракатиці, восьминоги та ін. Трапляється тут і найбільший двостулковий молюск тридакна, масою близько 300 кг. Численні в океані морські ссавці, як-от: дельфіни, тюлені, моржі, морські леви та котики. Велика кількість планктону приваблює найбільших тварин на Землі – китів (мал. 22).

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Мал. 22. Мешканці Тихого океану

Особливо бурхливо розвивається життя поблизу берегів материків і в приповерхневих водах океану. Це пояснюється багатством тут поживних речовин, винесених із суходолу в океан річками.

Біля узбережжя Північної Америки трапляється велетенська во­дорість макроцистіс, що сягає завдовжки 200 м. Щодня вона виростає на 30-60 см. Такі водорості часто утворюють цілі плавучі острови.

Тихий океан дуже багатий на біологічні ресурси. Саме звідси людство отримує понад половину світового вилову риби та інших морепродуктів (мал. 23). Серед них майже повсюдно відомі минтай, оселедець, лососі, скумбрія, сайра та ін. Популярні також кальмари, креветки, краби, устриці, криль тощо. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості (мал. 23), з яких добувають йод, бром, солі калію, виробляють добрива тощо.

На дні океану виявлені значні поклади мінеральних ресурсів. Тут залягають цілі поклади своєрідних металевих концентратів – залізо-маргапцевих конкрецій. А на шельфі відомі багаті родовища нафти й газу.

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

Мал. 23. Видобування біологічних ресурсів з океану

Тихим океаном пролягають життєво важливі морські транспортні шляхи сполучення між чотирма материками. Через активне викорис­тання ресурсів океану його води дуже забруднені.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (початок)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів

Тихого океану

Позначте на контурній карті моря: Берингове, Охотське, Японсь­ке, Південнокитайське, Філіппінське; Берингову протоку; канали: Панамський; острови: Гавайські, Маріанські, Японські, Філіппінські, Великі Зондські; глибоководні жолоби: Маріанський, Філіппінський; течії: Північну і Південну Пасатні, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійську, Перуанську.

ПІДСУМКИ

Зональність клімату океану через циркуляцію повітряних і вод­них мас порушується: у західній частині помірного поясу він хо­лодніший і сухіший, ніж у східній; у тропічному поясі навпаки.

Органічний світ особливо багатий у низьких широтах, біля узбережжя материків та в поверхневих водах.

Тихий океан багатий на мінеральні ресурси, але активна госпо­дарська діяльність людини призводить до забруднення океану.

Запитання і завдання для самоперевірки

Що має змінитися в циркуляції повітряних мас, щоб клімат океану в західній частині помірного поясу став теплішим і вологішим, ніж на сході?

Запропонуйте напрямки маршрутів через Тихий океан з огляду на сприятливі вітри й морські течії.

Яке значення для людства має Тихий океан?

За картою атласу визначте теплі й холодні течії на заході та сході тропічного і помірного поясів океану. Які закономірності ви помітили?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси - Географія