РЕСУРСИ ОКЕАНУ

Екологія – охорона природи

РЕСУРСИ ОКЕАНУ – всі прир. ресурси, зосереджені в частині гідросфери Землі, представленої Світовим океаном. Іноді до цього поняття включають мін. ресурси океанічного дна. Найбільший інтерес становлять продовольчі (риба, ракоподібні, молюски, водорості) та мін. – сировинні ресурси дна і водної товщі океану (руди, нафта, газ, солі тощо).


РЕСУРСИ ОКЕАНУ - Довідник з екології