Тканини рослин – Тканини багатоклітинних організмів

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів

Тканини рослин

Класифікація рослинних тканин

Тканини рослин   Тканини багатоклітинних організмів

Тканини рослин   Тканини багатоклітинних організмів

Характеристика рослинних тканин

Тип тканин

Будова клітин, розташування

Функції

І. Твірні

Дрібні клітини з тонкими стінками і великими ядрами; вакуолей мало або зовсім немає

Основна

функція – ріст. Клітини діляться, диференціюються й започатковують тканини всіх інших типів

1. Верхівкові (конуси наростання)

Верхівки стебла й кінчик кореня

2. Бічні (камбій)

Під покривними тканинами стебла та кореня

3. Вставні

В основах міжвузлів

4. Ранові

У будь-якій ділянці, де є ушкодження

II. Покривні

Товстостінні клітини

Захищають тонкостінні клітини, що лежать глибше, від висихання та механічних ушкоджень

1. Епідерма

Вкриває всі частини

рослини. Має продихи, кутикулу, восковий наліт, волоски

2. Пробка

Замінює епідерму. Багатошарова тканина, оболонки її потовщуються й просочуються суберином; в оболонках відсутні пори, вони є непроникними для води і газів. Є сочевички

3. Корка

Мертва покривна тканина, входить до складу кори дерева

III. Провідні

1. Ксилема

Судини (або трахеї) – витягнуті в довжину трубки без горизонтальних перетинок. Утворені мертвими клітинами зі здерев’янілими оболонками

Проводить розчини неорганічних речовин від кореня вгору по висхідному потоку в усі органи рослин

2. Флоема

Ситоподібні трубки – живі без’ядерні витягнуті клітини, поперечні перетинки яких мають великі пори

Проводить розчини органічних речовин від листків по стеблу до підземних органів спадним потоком

IV. Механічні

Клітини мають міцні потовщення й здерев’янілі оболонки, тісно змикаються між собою

Забезпечують міцність органів рослин

1. Коленхіма

Утворена живими клітинами з нерівномірно потовщеними оболонками

2. Склеренхіма

Утворена витягнутими клітинами з рівномірно потовщеними, часто здерев’янілими оболонками, вміст яких відмирає на ранніх стадіях

V. Основна

Живі тонкостінні клітини

Складають основу органів

1. Асиміляційна

Клітини містять хлоропласти

Виконують функцію фотосинтезу

2. Запасаюча

Великі тонкостінні клітини

Запасають органічні речовини

3. Повітроносна (аеренхіма)

Утворюють великі повітроносні міжклітинники

У водних рослин забезпечують просторове розміщення рослин

4. Водоносна

Запасає воду в пустельних рослин

VI. Видільні (секреторні)

Клітини утворюють секрет – особливі продукти метаболізму, які використовуються рослиною для регуляції фізіологічних функцій або виділяються назовні (смоляні й ефірно-масляні ходи, нектарники)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тканини рослин – Тканини багатоклітинних організмів - Довідник з біології