Українська правнича фундація (УПФ)

Українська правнича фундація (УПФ) – всеукраїнський благодійний фонд, утворений за ініціативою українських та іноземних правників при матеріальній підтримці Джорджа Сороса і фонду Карла Поппера з метою допомоги і сприяння розбудові в Україні правової держави, створенню сучасної системи законодавства, відродженню української школи права, піднесенню престижу професії правника, розвитку наукової й освітньої діяльності в галузі права тощо. Серед основних завдань та напрямів у діяльності УПФ – сприяння законодавчому процесу в Україні, надання допомоги у здійсненні кодифікаційної роботи; сприяння проведенню реформ у системі юридичної освіти, створення Українського центру правничих студій; сприяння поширенню юридичних знань серед населення, піднесення правової інформованості суспільства та юридичної свідомості громадян; заснування національного видавництва юридичної літератури та публічної правової бібліотеки; створення, Українського Центру прав людини; налагодження міжнародних контактів та проведення міжнародних симпозіумів і наукових конференцій з проблем права; сприяння проведенню судової реформи в Україні; виконання інших статутних функцій. УПФ має статус юридичної особи, може створювати свої філії, представництва та агентства як на території України, так і за її межами. Організаційну й управлінську структуру УПФ складають: Дорадчі Збори, Наглядова Рада, Комітет Управління, Президент Фундації. Практичне виконання рішень органів УПФ забезпечує виконавчий директор та директори програм, працівники секретаріату та інших підрозділів апарату.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Українська правнича фундація (УПФ) - Довідник з правознавства