УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ “ПРИКМЕТНИК”

Мета: перевірити вміння учнів визначати рід і число прикметників, узгоджувати прикметники з іменниками, визначати відмінок прикметників; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Вікторина “Прикметник”

– Яка частина мови називається прикметником?

– Як змінюються прикметники?

– З якою частиною мови найчастіше зв’язані у реченні?

– Якого роду

бувають прикметники?

– Як визначити рід, число і відмінок прикметника в реченні?

– Визначте рід прикметника: швидка допомога, веселе дитя, мужній воїн, зелені ялинки.

– Чому не можна визначити рід в останньому словосполученні?

– У якому числі вживаються прикметники?

– Визначте число: дужі хлопці, молода дівчина.

– Які закінчення мають прикметники у називному відмінку однини і множини?

– Як розрізнити форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини?

– Отже, прикметник – це…

2. Робота над прислів’ями

– Властивість прикметників

здавна підмітив народ і, зазвичай, використовує їх у загадках, прислів’ях, приказках. Згадайте прислів’я, у яких є прикметники.

Від теплого слова і лід розмерзає.

Гостре словечко коле сердечко.

Від солодких слів буває гірко.

Вода все сполоще, а злого слова – ні.

3. Словникова робота

Гра “Така цікава літера”

Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви.

Зразок:

Щогодини, щотижня.

Шеренга, посередині.

Держава, фанера тощо.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про прикметник.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

– До словосполучень доберіть синоніми з префіксом без-. З одним зі словосполучень складіть і запишіть речення.

Ясне небо – (безхмарне небо).

Жорстокий учинок –

Вічна пам’ять

Правильна відповідь –

– Поясніть значення фразеологізмів.

Пійматися на гайок – (занадто довірливо до чогось поставитися).

Сім п’ятниць на тиждень — (про тих, хто легко змінює своє рішення).

2. Робота в групах

– Удоскональте текст, щоб зрозуміло було про яку пору року йдеться. Визначте рід, число, відмінок прикметників.

Одного ______ ранку Івась пішов на прогулянку. Світило ______ сонце. Стиха шуміли ______ дерева. Верба схилила свої ______ коси до ______ води.

3. Розподільне списування

– Випишіть спочатку підряд у колонку ті словосполучення, де в закінченнях прикметників потрібно вставити букву і, а потім – букву и.

Мудр..й людині, .учнівських зошитів, вчорашн..х уроків, у чітк..й послідовності, широким полем, сталев..ми плугами, у гаряч..й час, струнк..й тополі, у Львівськ..й області, осінн..й день, айвов..й сік, у строкат,.х лісах, у в’язк,.й багнюці, з весел..м настроєм.

Ключ. У прикметниках підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте відому пораду Т. Г. Шевченка. (Учіться, читайте…)

4. Фізкультхвилинка

5. Тестування

1 варіант

1. Познач правильне твердження.

У називному відмінку однини прикметники жіночого роду мають закінчення:

А) – а, – я;

Б) – ий, – ій;

В) – е, – є.

2. Як утворився прикметник прохолодний?

А) За допомогою суфікса;

Б) за допомогою префікса;

В) за допомогою префікса та суфікса.

3. Запиши прикметник літній у давальному відмінку.

4. Визнач відмінок прикметника у поданому реченні.

Навесні вбирається калина в смарагдове намисто.

5. Яким членом речення зазвичай виступає прикметник?

6. Запиши 3 словосполучення, у яких прикметники вжито у переносному значенні.

7. Склади і запиши речення, у якому прикметник осінній стоїть у Р. в. однини.

8. Добери прикметники до іменника кошеня.

9. Подані словосполучення заміни за зразком і запиши.

Зразок. Галявина в лісі – лісова галявина.

Пісня солов’я –

Хліб із жита –

Кора дуба –

Плаття із шовку –

10. Запиши словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визнач число, рід і відмінок прикметників.

У (синій) небі. (Осінній) ранку.

У (порожній) коридорі. (Художній) фільму.

11. Від іменників утвори прикметники з суфіксами – ськ-, – зьк-, – цьк-. Склади словосполучення.

Зразок. Україна – українське село.

Київ, Тернопіль, козак.

12. Спиши, розкриваючи дужки. Визнач відмінки прикметника. До прикметників першого речення добери і запиши слова-антоніми.

На (вечірній) небі з’явилися перші зірочки.

Серед (пшеничний) колосків червоніли маки.

2 варіант

1. Як утворився прикметник красивий?

А) за допомогою префікса;

Б) суфікса;

В) префікса та суфікса.

2. Підкресли “зайве” слово. Запиши з ним словосполучення.

Прегарний, прекрасний, чудовий, красивий, делікатний.

3. Познач суфікс, за допомогою якого можна утворити прикметники від поданих іменників: село, Суми, гора, Буковина,

А) – ськ–,

Б) – зьк-;

В) – цьк-.

4. Познач прикметник, у якому перед закінченням у Р. в. пишеться знак м’якшення.

А) Чесний;

Б) мііща;

В) синє.

5. Склади і запиши речення, у якому прикметник молодша стоїть у давальному відмінку однини.

6. Познач правильне твердження.

Кольоровий сон, залізна воля, золоте серце, солодкі мрії, холодний погляд.

А) Подані прикметники вжиті у прямому значенні;

Б) перші три прикметники вжиті у переносному значенні;

В) усі прикметники вжиті у переносному значенні.

7. Визнач відмінок прикметника у поданому реченні.

У синій глибині віддзеркалює віття сокорини.

8. Добери прикметники до іменника яблуко.

9. Подані словосполучення заміни за зразком і запиши.

Зразок. Галявина в лісі – лісова галявина.

Зарості очерету –

Шафа для книг –

Поля пшениці –

Книга із бібліотеки –

10. Запиши словосполучення, поставивши прикметники у відповідних відмінках. Визнач число, рід і відмінок прикметників.

У (домашній) завданні. (Літній) вечора.

В (останній) ряді. (Ранній) осінню.

11. Від іменників утвори прикметники з суфіксами – ськ% – зьк-, – цьк-. Склади словосполучення.

Зразок. Україна – українське село.

Львів, чумак, Полісся.

12. Спиши, розкриваючи дужки. Визнач відмінки прикметника. До прикметників другого речення добери і запиши слова-антоніми.

(Рання) росою вмиваються птахи.

Діти раділи (тепла) (літня) сонечку.

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що сьогодні на уроці для вас здалося складним?

– Як ви будете використовувати те, що вивчили?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ “ПРИКМЕТНИК” - Плани-конспекти уроків по українській мові